Hoppa till huvudinnehåll

Undersök och observera miljön

Var och en av oss observerar miljön omkring oss. En följer gråsparvarna i träden på gården och en annan dagens väder, medan en tredje sparar sina havsisobservationer i en telefonapp. Det finns många sätt. Att observera miljön kan som bäst vara både en rolig fritidsaktivitet och viktig hjälp med forskning!
Bild
Nuori kiikaroi luonnossa.
© Adobe Stock

För många kan observation av miljön helt enkelt vara en älskad hobby som ger erfarenheter av framgång och lärande – ensam eller tillsammans med andra. När man rör sig i miljön kan man känna samhörighet med naturen. Även tekniska försök och system relaterade till exempel till mätning kan inspirera till observation. Till exempel kan uppföljning av sjöns siktdjup ge en känsla av kontroll för stugägaren över det egna närvattnets status. Om det uppstår oroande tecken kan en snabb reaktion vara av största vikt för vattendragets välbefinnande. På motsvarande sätt är det till och med spännande att utifrån sina egna observationer följa upp återhämtningen av ett vattendrag i dåligt skick.

Medborgarobservationer hjälper forskare med uppföljningen av miljöns status

Observation av miljön kan också vara samhälleligt viktigt. Medborgarobservationer är observationsdata som samlats in med crowdsourcing. Med crowdsourcing avses i detta sammanhang vanligen att forskare ber frivilliga att samla in observationer om något specifikt som ska övervakas, såsom nederbörd. Med dessa observationer kan man till exempel komplettera mätningar, kalibrera satellittolkningar eller producera information om människors upplevelser.

Det finns många undersökningar och projekt som utnyttjar medborgarobservationer. Bland annat har miljöförvaltningens HELMI-skyddsprojekt utnyttjat observationer gjorda av medborgare. Till exempel har bilder och anteckningar som laddats upp på blanketter av vanliga människor använts för att övervaka källornas status.

Så lyckas du med medborgarobservationer

Välj ett observationsobjekt som intresserar dig

Ju mer motiverad du är, desto mer effektivt kan du observera.

Gör klart för dig själv vad och vilken typ av observationer man konkret vill ha.

Medborgarobservationer är inte raketvetenskap, men det är viktigt att förstå vad observationerna kräver.

Reservera tid för observationerna – naturen kan överraska med hur intressant den är!

Det är trevligt att i lugn och ro fördjupa sig i att observera naturen, och det är annars heller inte värt att observera i hast så att det inte uppstår till exempel mätfel.

Det är trevligt att i lugn och ro fördjupa sig i att observera naturen, och det är annars heller inte värt att observera i hast så att det inte uppstår till exempel mätfel.

Detta är av nytta både för dig själv och för andra som eventuellt tittar på dina resultat.

Ha det kul!
Bild
En ung man använder kikare i naturen.
© Adobe Stock

Delta i insamling av medborgarobservationer

Bekanta dig med olika observationsmöjligheter

Vedet ja meri

Eläimet, kasvit ja sienet

Uhanalaiset lajit

Vieraslajit

Suurpedot

Pienriista

Hylkeet ja pyöriäiset

Linnut

Kalat

Sää

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Tekniskt om medborgarobservationssystem
Mer information på finska om de medborgarobservationer som samlas in vid Finlands miljöcentral och deras tekniska genomförande.
Gå (syke.fi)