Hoppa till huvudinnehåll

Rörlighet

Nästan en tredjedel av hushållens koldioxidavtryck bildas utifrån trafik. Genom att röra sig klokt, såsom med cykel i stället för bil, kan du minska ditt koldioxidavtryck, värna om närnaturen och upprätthålla både din egen och andras hälsa.
Bild
Ett barn leder en cykel på en metroplattform.
© Adobe Stock

Trafiken är också en av de största källorna till luftföroreningar i städer och tätorter. Enligt THL orsakar partikelartade luftföroreningar fler allvarliga hälsoproblem i industriländer än alla andra miljöfaktorer tillsammans.

Tips för hållbar rörlighet

Utnyttja kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är ett snabbt och betydligt mer miljövänligt sätt att resa än privatbilism. För många orter finns det reseplanerare för kollektivtrafiken, som ger råd om rutter och tidtabeller.

Gynna muskelstyrka: gå eller cykla.

Utsläpp från att röra sig med muskelstyrka är praktiskt taget obefintliga jämfört med andra alternativ.

Använd en privatbil endast för obligatoriska resor.

Ingen förnekar att det är lätt att röra sig med bil. Prova dock på andra sätt att komma runt än med bil och kombinera resor när du behöver använda bilen. Gynna närtjänster som du kan nå till fots eller med cykel.

Undvik att flyga.

Ett långdistansflyg kan orsaka mer koldioxidutsläpp än utsläppen från privatbilism under ett år.

Arrangera samåkning.

Samåkning är ett mer miljövänligt sätt att resa om det är nödvändigt att resa med bil när man till exempel reser till stugan. Dessutom sparar man även i bilåkningskostnaderna!

Hyr en bil eller dra nytta av olika samanvändningstjänster för bilar.

De är särskilt lämpliga om du behöver en bil endast nu och då.

Välj grön el eller en annan utsläppssnål energikälla som drivkraft för ditt fordon.

Elbilarnas popularitet växer av god anledning: de är mer ekologiska än bilar som använder fossila bränslen och deras driftskostnader är ofta ganska låga. Biogas och etanol, förnybar diesel och biodiesel är också klimatvänliga bränslen. 

Kom ihåg nya rörlighetstekniker såsom elcyklar och elsparkcyklar.

Elfortskaffningsmedel kan vara ett utmärkt sätt att åka medellånga resor. Deras pris är ofta billigare än en bil, men till exempel mängden fysisk ansträngning är mycket mindre än med en vanlig cykel.

Rörlighet och boendeval är sammankopplade

Det kan vara dyrt att bo i stadscentrum, men i glesbygdsområden måste man kanske använda mer pengar på rörlighet på grund av avstånden. I glesbygder är kollektivtrafiken ofta inte lika täckande som i stadsområden. Dessutom påverkas möjligheterna till rörlighetsval till exempel av den ekonomiska situationen och flexibiliteten i arbetet.

Hållbara rörlighetsval kräver planmässighet

Man måste tänka på hur man bäst kan kombinera dagliga aktiviteter och rörlighetsbehov i en och samma resa. Cykelanvändaren måste utrusta sin cykel så att det är lätt att transportera till exempel matvaror med den. Även möjligheterna att förvara cykeln på ett säkert sätt och duscha på arbetsplatsen eller i skolan är viktiga för cyklister. Många arbetsplatser stöder redan kollektivtrafiken och arbetstagare som använder cykel, till exempel genom att erbjuda personalbiljetter och cykelförmåner. Fördelen med att cykla och gå är att man på samma gång får den nödvändiga motionen och hälsofördelar.

Då man köper bil lönar det sig att jämföra olika alternativ. Om man till exempel investerar i en elbil som är dyrare än en genomsnittlig bensinbil, kan investeringen slutligen bli billigare till exempel inom tio år på grund av de låga driftskostnaderna.

Att överväga semesterresorna i vardagen lönar sig också verkligen: till exempel att byta från flyg till tågresor minskar miljöbelastningen avsevärt.

Beräkna klimatkonsekvenserna av din rörlighet.
Öppna (ilmastodieetti.ymparisto.fi)
Läs tips för hållbar turism
Bekanta dig

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Smarta vardagsgärningar för rörlighet
Vardagsaktiviteter för klimatvänlig rörelse.
Gå (sitra.fi)
Autokalkulaattori
För att bedöma klimatpåverkan och kostnader på finska
Gå (ilmastopaneeli.fi)