Hoppa till huvudinnehåll

Köp varor och tjänster med eftertanke

Konsumtionen har expanderat till nätet och marknadsföringen av produkter och tjänster är till och med aggressiv. En smart konsument uppmärksammar sina köpval, reparerar och underhåller de varor hen äger och föredrar att låna och dela med andra.
Bild
En kvinna tittar i parken på en sko hon har i handen, framför henne finns skor placerade på ett tyg på gräsmattan.
© Laura Rautjoki

De egna köpvalen är av stor betydelse. De olika varornas och tjänsternas andel av hushållens koldioxidavtryck när det gäller konsumtion var cirka 25 procent år 2019, och andelen ökar. En stor del av dessa utsläpp uppstår utomlands, till exempel vid tillverkning av produkter som beställts från nätbutiker. 

Som bäst leder miljövänlig konsumtion till besparingar och öppnar möjligheter för en ny typ av gemenskap. Tjänster inom delningsekonomin erbjuder nya möjligheter att påverka med våra val. 

Välj smart på nätet och i affären

Grunden till hållbar konsumtion är att vi inte köper och konsumerar i onödan. Reklam, sociala medier och media skapar ofta onödiga inköpsbehov. Genom att överväga och ta reda på produkterna kan du fatta förnuftiga beslut, både ekonomiskt och med tanke på miljön.

Ta väl hand om de saker du redan äger.

På så sätt behöver du mer sällan köpa nytt.

Köp inte onödiga saker.

Tänk noga innan du gör ett köp. Även varor som delas med andra kan uppfylla dina behov. Till exempel kan en borrmaskin lånas. 

Gynna hållbara och mångsidiga produkter som kan repareras.

Välj produkter som också är stilmässigt hållbara.

Kom också ihåg att en begagnad produkt ofta är lika bra som en ny.

Produkter av bra kvalitet håller i åratal och överförs som användbara till nya användare.

Föredra tjänster.

Ge till exempel kulturupplevelser som gåva.

Beställ inte produkter med webbutikens expressleverans eftersom deras transporter och förpackningar belastar miljön avsevärt.

Tänk också på om du behöver hemleverans eller om du kan avhämta den beställda produkten till exempel från butiken samtidigt som du handlar.

Ta reda på hur produkten kan uppdateras, repareras och återvinnas redan innan du fattar köpbeslutet.

Fråga om detta redan i butiken. 

Beräkna klimatpåverkan av din konsumtion med Klimatdieten
Öppna (ilmastodieetti.ymparisto.fi)

Reparera och underhåll – förläng föremålens livslängd 

Att förlänga produkternas livscykel och öka antalet gånger de kan användas är bra sätt att minska miljökonsekvenserna förknippade med dem. Genom att återanvända produkter kan du undvika att köpa nya. Detta förutsätter dock att du tar väl hand om produkten och att den repareras vid behov.

Ta hand om och underhåll dina produkter på rätt sätt.

Till exempel genom att följa tvättinstruktionerna för textilier kan du få dina kläder att hålla längre. Du behöver inte alltid tvätta – vädring kan också räcka. Det lönar sig att skaffa skyddsskal för telefoner och göra rekommenderade programuppdateringar.

Reparera själv och dra nytta av reparationstjänster.

Klädesplagg kan tas till en syateljé som reparerar kläder, möbler till en tapetserare och elapparater till garanti- eller märkesservice. 

Vissa produkter kan också stajlas, förbättras eller moderniseras.

I dessa fall kan produktens värde till och med öka. I vissa produkter kan förbättringen göras själv, eller så kan de tas till en professionell.

Leverera dina användbara produkter till återvinningscentraler eller loppmarknader på nätet för återanvändning.

På så sätt får föremål ett nytt liv. Föremål som är oanvändbara för en person kan vara skatter för en annan!

Ta produkter som inte kan repareras till materialåtervinning.

När material återvinns sparas värdefulla naturresurser.

Bild
En ung person syr med en symaskin.
Reparationer och användning av reparationstjänster förlänger produkternas livslängd. © Pexels

Gynna lån och samanvändning

Som bäst kan delningsekonomin och samanvändningen av produkter minska föremålens miljökonsekvenser. När det finns fler användare kan man minska på antalet produkter som köps som nya. Bilpooler, lokaler i gemensam användning och kläduthyrning är exempel på samanvändning. Nya former av samanvändning kan också skapa en känsla av gemenskap. 

Det finns flera olika sätt att genomföra samanvändningsmodeller och alla är nödvändigtvis inte lika effektiva med tanke på miljön. Om samanvändningen skapar behov av ytterligare transport, kemisk tvätt eller andra åtgärder mellan användningarna, bör man också beakta konsekvenserna av dessa.

Fundera på om du kan hyra eller låna ett föremål i stället för att köpa.

Om du behöver en produkt endast ett par gånger är detta mer lönsamt även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Ta reda på vilken typ av föremål ditt bibliotek lånar ut.

Utöver böcker kan man från bibliotek låna bland annat verktyg, sportutrustning och spel.

Från kläduthyrning får du kläder du behöver mer sällan till exempel för fester.

På så sätt får du den variation du vill ha i din klädsel, och inga kläder ligger oanvända i garderoben.

Använd dig av samåkning, bilpooler och citycyklar.

Om du sällan behöver bil är en bilpoolsbil ett beaktansvärt alternativ.

Många kommuner och husbolag erbjuder boende lokaler för gemensam användning.

Samanvändningslokaler kan utnyttjas till exempel för distansarbete, ordnande av fester eller hobbyverksamhet.

På nätet hittar du många intressanta samanvändningstjänster.

Bekanta dig med olika samanvändningstjänster.

Bild
En liten pojke tittar på spel i biblioteket.
Utöver böcker kan man från bibliotek låna många slags saker, såsom spel.  © Janne Ulvinen

Läs mer:

Miljömärkning som hjälp vid val 

Med miljömärkning kan du identifiera en produkts miljöpåverkan och välja produkter som är mindre belastande för miljön. Kända miljömärkningar som upprättats av myndigheter inkluderar den nordiska miljömärkningen dvs. Svanen, EU:s miljömärke, EU:s energimärkning och EU:s ekomärke. Kriterierna för produkter märkta med dessa märkningar har definierats och deras miljöpåverkan bedömts av en opartisk aktör.

Dessutom finns det ett flertal inofficiella miljömärkningar som utvecklats av företagen själva, men dessa övervakas inte av myndigheterna, och det är svårt att veta deras verkliga påverkan utifrån informationen de tillhandahåller. 

Källa: Konsumentförbundet

Läs mer om miljömärkningar:

Webbhandelns synvinklar  

Webbhandel är handel av varor eller tjänster via internet. Majoriteten (68 procent) av inköpen i webbutiker är kläder, och särskilt unga använder webbhandel. En webbutik är ett enkelt sätt att skaffa varor eftersom köparen inte behöver gå till butiken när hen använder den, utan köpet sker med ett klick från vilken plats som helst. Sålunda elimineras miljöpåverkan av att resa till butiken, men å andra sidan kan de beställda produkterna transporteras med express-, flyg- eller hemleverans, vilket orsakar miljöbelastning.

Ofta kan lätthet också leda till onödiga inköp; returnering inom webbhandel är vanligare än i fysiska butiker. Enligt vissa uppskattningar returneras 20–30 procent av köp från webbutiker, vilket är mer än dubbelt jämfört med fysiska butiker. Det stora antalet returneringar kan också påverkas av att man inte kan prova kläderna och att det är gratis att returnera produkter.

Vad som händer till returnerade produkter är ofta oklart. De skickas sällan som nya till nästa köpare och därför säljs produkterna i outletbutiker, lämnas som överskott eller returneras till tillverkaren. I värsta fall förstörs de, vilket Europeiska kommissionen nu föreslår att ska förbjudas. Utöver att göra produkter mindre värdefulla eller till och med värdelösa innebär returer också onödiga transporter som ökar miljöbelastningen.

Sortera och återvinn
Öppna

Tipsen på sidan har samlats in från bland andra Marthor.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Kasta inte det, fixa det (korjaa.se)
Korjaa.se webbplats (på finska) kopplar samman ägare av trasiga varor och lokala reparationsproffs.
Gå (korjaa.se)