Hoppa till huvudinnehåll

Turism

Nordbor gör flest resor räknat per person i världen. Finländarna är tyvärr högst upp på denna lista. I stället för mängden resor, satsa på resans innehåll och res på ett hållbart sätt. Komponenterna av hållbar turism är miljövänlig rörlighet och agerande i destinationen samt eventuell kompensation av utsläpp.
Bild
En vuxen och ett barn sitter på tåg och undersöker en karta vid ett bord.
© Adobe Stock

I bästa fall kan turism vara ett av livets största glädjeämnen. Nya kulturer, människor och naturförhållanden i kombination med en känsla av frihet gör att många människor reser om och om igen. Men hur reser man hållbart?

Steg mot hållbar turism

Överväg vart du reser.

Ju mer du reser, desto väsentligare är det vart du reser. Till exempel producerar långdistansflyg från Finland till Asien en enorm mängd utsläpp, medan resor inom Finland eller Europa med kollektivtrafik kan vara relativt utsläppssnåla.

Välj ditt transportmedel med omsorg.

De största utsläppen från turismen orsakas av rörlighet, de största av dessa flygande och privatbilism. Det lönar sig alltså att överväga om man kan nå sin destination till exempel via spårväg – många vet säkert hur trevligt det kan vara att resa till exempel med Interrail!

Gynna turistmål och inkvarteringstjänster som tar god hänsyn till ekologisk hållbarhet.

Det finns många hotell och andra inkvarteringstjänster i Finland som har en nordisk miljömärkning. Turistföretag har också miljöledningssystem (ISO 14000, och det lättade miljöledningssystemet Ekokompassen). Vissa använder den internationella Green Key-miljömärkningen.

Agera ansvarsfullt i destinationen.

Det är värt att beakta både social och ekologisk hållbarhet på destinationen – respektera den lokala naturen och kulturen. Ta hand om ditt avfall på ett lämpligt sätt även när du reser.

Överväg utsläppskompensation.

Utsläppskompensationens popularitet har ökat. Trots att det råder osäkerhet inom branschen kan kompensationer från betrodda aktörer vara ett fungerande sätt att öka turismens hållbarhet. Du kan läsa mer om utsläppskompensation här.

Globalt är turismens inverkan på den globala uppvärmningen i storleksordningen några procent. I rika länder såsom Finland är siffran dock betydligt högre, omkring 10–20 procent. 

Turismen kan öka individens koldioxidavtryck avsevärt: utsläppen från en lång flygning kan vara högre än till exempel utsläppen från att åka med privatbil under ett helt år. Nordbor gör flest resor räknat per person i världen. Finländarna är tyvärr högst upp på denna lista. Till exempel år 2017 gjorde finländarna mer än fem miljoner flygresor utomlands. Av dessa var cirka 72 procent fritidsresor.

Coronapandemin har påverkat människors resande och särskilt flygning. De globala utsläppen från resande minskade tillfälligt, men den övergripande flygtrafiktrenden växer fortfarande. Till exempel har International Air Transport Association (IATA) förutspått att volymen av flygtrafik nästan kommer att fördubblas senast 2036 från 2016 års nivå. Enligt IATA uppgår antalet flygpassagerare då till 7,8 miljarder.

Läs mera:

Beräkna klimatpåverkan av din resa med Klimatdieten
Öppna (ilmastodieetti.fi)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)