Maatalousympäristön päiväperhosseuranta

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Miten päiväperhoset voivat maassamme?

Maatalouden rakennemuutokset ovat vähentäneet monille päiväperhosille välttämättömien niittyjen, ketojen ja piennarten määriä. Tämän seurauksena monet niitä tarvitsevat perhoslajit ovat taantuneet.

Päiväperhosten runsaudessa tapahtuvista muutoksista tarvitaan luotettavaa seurantatietoa, jotta suojelutoimet osataan kohdistaa niitä eniten kaipaaviin lajeihin. Tämän tiedon tuottaminen on vuonna 1999 alkaneen maatalousympäristön päiväperhosseurannan tärkein tavoite.

Vuonna 2010 julkaistiin Suomen ympäristö -sarjassa seurannan ensimmäinen kymmenvuotisraportti (1999-2008). Linkki julkaisuun löytyy oikealta. Seurannan tulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijainseuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat ladattavissa alla. Tuoreinta seurantatietoa päivitetään tälle sivulle muutamia kertoja vuodessa, ja tiheämmin Facebook-sivullemme www.facebook.com/paivaperhosseuranta.

Kaikki seurannassa tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja Excel-tallennuspohjat löytyvät alta. Näiden materiaalien avulla vaikkapa Sinä voit aloittaa havainnoinnin haluamallasi alueella, ja liittyä mukaan seurantaan!

Lvirgaureae_k3.jpg
Seurannan tunnuslaji on kuivia niittyjä suosiva loistokultasiipi. Kuva: Janne Heliölä

Perhoskesä 2021 oli edellistä hieman parempi

Vuoden 2021 seurantatulokset ovat valmistuneet. Baptria-lehdessä julkaistavan vuosiraportin laajennettu käsikirjoitus on ladattavissa alla, samoin kuin aiempien vuosien raportit.

Kesällä 2021 useimpien päiväperhoslajien kannat vahvistuivat edelliskesästä. Kokonaisuutena ottaen perhoskesä oli silti 2000-luvun keskitasoa, ja aiempiin huippuvuosiin on vielä matkaa. Edellisvuoteen verrattuna runsastuneita lajeja oli 32, vähentyneitä puolestaan 19. Edeltävään vuosikymmeneen verrattuna 29 lajia (59 %) esiintyi nyt keskimääräistä runsaampina. Kaikkiaan 45 päiväperhoslajista koostuva runsausindeksi oli vuonna 2021 täsmälleen samalla tasolla kuin vertailuvuonna 2001.

Koko  seurantajaksoa 1999-2021 katsottaessa päiväperhoskannat ovat olleet viimeiset kymmenkunta vuotta keskimääräistä alhaisemmalla tasolla (ks. kuva alla vasemmalla). Vuoden  2014 aallonpohjasta ollaan silti noustu jo selvästi. 2000-luvun aikana merkitsevästi vähentyneitä lajeja on ollut selvästi enemmän (18) kuin runsastuneita (7). 14 lajin kanta on pysytellyt vakaana (ks. oikeanpuoleinen kuva).

Päiväperhosseurannan indikaattorit 2021
Päiväperhosseurannan indikaattorit 2021. © SYKE

Seurantamenetelmä

Päiväperhosia seurataan niin sanotun linjalaskentamenetelmän avulla. Linjalaskennassa havainnoija kävelee vakiona pysyvän reitin toistuvasti, säännöllisin väliajoin kesän alusta loppuun asti. Kullakin kävelykerralla kirjataan lajeittain muistiin kaikki havaitut perhosyksilöt edessä olevalta 5x5x5 metrin alueelta (ks. alla). Reitti pidetään samana myös vuodesta toiseen. Menetelmää on kuvattu tarkemmin alta löytyvissä ohjeissa.

Linjojen havainnoijat ovat vapaaehtoisia perhosharrastajia. Heidän työpanoksensa on seurannan ehdoton perusedellytys.

Perhosten laskentalinjat

Seurannan aikana (1999-2021) perhosia on havainnoitu yhteensä 128 eri laskentalinjalla. Vuodesta riippuen tietoja on kertynyt 30-60 linjalta. Kesällä 2015 laskettujen 49 harrastajalinjan sijainnit selviävät alta löytyvästä kartasta. Toisessa liitteessä on tarkempaa tietoa seurannassa mukana olleista yksittäisistä laskentalinjoista.

Ohjeet, lomakkeet ja tallennuspohjat

Alta löytyy kaikki perhosten linjalaskennassa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet. Ensimmäisenä on tarkennettu kuvaus laskentalinjan perustamisesta sekä yksityiskohtainen ohje linjalaskennan tekemisestä. Mukana on myös tyhjä havaintolomake, josta voit printata kopioita maastotöitä varten.

On suuresti avuksi, jos voit tallentaa itse perhoshavaintosi sähköiseen muotoon. Vuodesta 2021 alkaen tämä tapahtuu Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi -palveluun tehdyn oman osapalvelumme kautta. Alla on ohje Laji.fi -palvelun käyttöönotosta ja sen käytöstä.

Perhoslinjan eri laskentalohkoista on tärkeää arvioida myös elinympäristön laadullisia ominaisuuksia. Alla on ensin ohje arvioitavista tiedoista ja vastausvaihtoehdoista, sitten sähköinen tallennuspohja tiedoille sekä ohje tallennuspohjan käytöstä.

Seurannan aiemmat vuosiraportit

Edelliskesän seurantatulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat alla ladattavissa PDF-muodossa. Nämä tiedostot sisältävät myös Baptria-lehdestä puuttuvat täydentävät tulostaulukot ja -kuvaajat.

Alla on lisäksi ladattavissa PDF-muodossa joitakin näköisversioita Baptria-lehdessä julkaistuista vuosiraporteista (lehden toimituksen luvalla):

Seurantamme on tehnyt aktiivista yhteistyötä muiden Euroopan maiden vastaavien päiväperhosseurantojen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksia on julkaistu mm. seuraavissa raporteissa:

Seurannan keskeisiä tunnuslukuja

Vuoden 2019 sekä edeltävän kymmenvuotiskauden (2009-2018) keskiarvot ja yhteismäärät.

  2019 Keskiarvo Yhteensä
Laskentalinjoja 43 52 111
Laskentakertoja 612 638 11 709
- linjaa kohden 14,3 12,2 -
Linjaa laskettu, km 118 144 -
Päiväperhoset      
Lajeja 69 72 90
- linjaa kohden 33,4 30,1 -
Yksilöitä 49 958 55 293 1 035 132
- linjaa kohden 1 139 1 028 -
Muut suurperhoset    
Lajeja 156 166 361
- linjaa kohden 22,1 25,4 -
Yksilöitä 9 305 11 194 205 387
- linjaa kohden 290 339 -

 

Lisätietoja

Janne Heliölä, p. 040-0148 654, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Päiväperhosilla jo toinen ennätysheikko kesä 17.8.2015
Kuluva kesä on ollut päiväperhosten kannalta huono. Erityisesti keskikesällä päiväperhosia oli keskimääräistä vähemmän. Syynä perhosten vähäiseen määrään ovat sateinen ja kolea sää sekä edellisvuoden heikko lisääntymismenestys.
Lue lisää
Julkaistu 10.6.2013 klo 11.52, päivitetty 11.5.2022 klo 14.27