Maatalousympäristön päiväperhosseuranta

Miten päiväperhoset voivat maassamme?

Maatalouden rakennemuutokset ovat vähentäneet monille päiväperhosille välttämättömien niittyjen, ketojen ja piennarten määriä. Tämän seurauksena monet niitä tarvitsevat perhoslajit ovat taantuneet.

Päiväperhosten runsaudessa tapahtuvista muutoksista tarvitaan luotettavaa seurantatietoa, jotta suojelutoimet osataan kohdistaa niitä eniten kaipaaviin lajeihin. Tämän tiedon tuottaminen on vuonna 1999 alkaneen maatalousympäristön päiväperhosseurannan tärkein tavoite.

Vuonna 2010 julkaistiin Suomen ympäristö -sarjassa seurannan ensimmäinen kymmenvuotisraportti (1999-2008). Linkki julkaisuun löytyy oikealta. Seurannan tulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijainseuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat ladattavissa alla. Tuoreinta seurantatietoa päivitetään tälle sivulle muutamia kertoja vuodessa, ja tiheämmin Facebook-sivullemme www.facebook.com/paivaperhosseuranta.

Kaikki seurannassa tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja Excel-tallennuspohjat löytyvät alta. Näiden materiaalien avulla vaikkapa Sinä voit aloittaa havainnoinnin haluamallasi alueella, ja liittyä mukaan seurantaan!

Lvirgaureae_k3.jpg
Seurannan tunnuslaji on kuivia niittyjä suosiva loistokultasiipi. Kuva: Janne Heliölä

Perhoskesä 2017 oli edellisistä hieman heikompi

Vuoden 2017 seurantatulokset ovat valmistuneet. Baptria-lehdessä julkaistava vuosiraportti tulee kevään aikana ladattavaksi tälle verkkosivulle.

Kesä 2017 jatkoi päiväperhosten kannalta heikkojen vuosien sarjaa. Edelliskesänä perhoskannat jo hieman toipuivat, mutta kääntyivät nyt pääsääntöisesti uuteen laskuun. Vuoteen 2016 verrattuna kannat laskivat nyt 27 lajilla ja nousivat 24 lajilla. Edeltävään vuosikymmeneen verrattuna 38 lajia (75 %) esiintyi keskimääräistä vähälukuisampana. Kokonaisuutena päiväperhosten kannat olivat vain hieman vahvempia kuin 2000-luvun pohjavuosina 2014-2015.

Alla olevaan kuvaajaan on koottu edellisvuoteen verrattuna eniten runsastuneita sekä vähentyneitä päiväperhoslajeja.

Vuonna 2017 runsastuneita ja vähentyneitä päiväperhosia.
Tolppa oikealle: laji runsastunut edelliskesästä. Tolppa vasemmalle: laji vastaavasti vähentynyt.

Koko  seurantajaksoa 1999-2017 katsottaessa viimeiset neljä vuotta ovat olleet selvästi heikoimpia (ks. kuva alla vasemmalla). Jakson aikana merkitsevästi vähentyneitä lajeja on selvästi enemmän (21) kuin runsastuneita (7). Kymmenen lajin kanta on pysytellyt vakaana (ks. oikeanpuoleinen kuva).

 
 
Päiväperhoskantojen yleisindeksi ja lajimäärät trendiluokittain.
 

Seurantamenetelmä

Päiväperhosia seurataan niin sanotun linjalaskentamenetelmän avulla. Linjalaskennassa havainnoija kävelee vakiona pysyvän reitin toistuvasti, säännöllisin väliajoin kesän alusta loppuun asti. Kullakin kävelykerralla kirjataan lajeittain muistiin kaikki havaitut perhosyksilöt edessä olevalta 5x5x5 metrin alueelta (ks. alla). Reitti pidetään samana myös vuodesta toiseen. Menetelmää on kuvattu tarkemmin alta löytyvissä ohjeissa.

Linjojen havainnoijat ovat vapaaehtoisia perhosharrastajia. Heidän työpanoksensa on seurannan ehdoton perusedellytys.

Perhosten laskentalinjat

Seurantajakson aikana perhosia on havainnoitu yhteensä 101 eri laskentalinjalla. Vuodesta riippuen tietoja on kertynyt 30-60 linjalta. Kesällä 2015 laskettujen 49 harrastajalinjan sijainnit selviävät alta löytyvästä kartasta. Toisessa liitteessä on tarkempaa tietoa seurannassa mukana olleista yksittäisistä laskentalinjoista.

Ohjeet, lomakkeet ja tallennuspohjat

Alta löytyy kaikki perhosten linjalaskennassa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet, sekä tietojen tallennuksessa käytettävät  Excel-pohjat. Ensimmäisenä on tarkennettu kuvaus laskentalinjan perustamisesta sekä yksityiskohtainen ohje linjalaskennan tekemisestä. Mukana on myös tyhjä havaintolomake, josta voi  printata kopioita maastotöitä varten.

On suuresti avuksi, jos voit tallentaa itse perhoshavaintosi sähköiseen muotoon. Tämä vähentää merkittävästi seurannan ylläpidosta aiheutuvaa työmäärää SYKEssä. Alta voit tallentaa kotikoneellesi käyttämämme Excel-lomakepohjan, sekä printata ohjeen tiedoston käytöstä.

Perhoslinjan eri laskentalohkoista on tärkeää arvioida myös elinympäristön laadullisia ominaisuuksia. Alla on ensin ohje arvioitavista tiedoista ja vastausvaihtoehdoista, sitten sähköinen tallennuspohja tiedoille sekä ohje tallennuspohjan käytöstä.

Seurannan aiemmat vuosiraportit

Edelliskesän seurantatulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat alla ladattavissa PDF-muodossa. Nämä tiedostot sisältävät myös Baptria-lehdestä puuttuvat täydentävät tulostaulukot ja -kuvaajat.

Alla on lisäksi ladattavissa PDF-muodossa joitakin näköisversioita Baptria-lehdessä julkaistuista vuosiraporteista (lehden toimituksen luvalla):

Seurantamme on tehnyt aktiivista yhteistyötä muiden Euroopan maiden vastaavien päiväperhosseurantojen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksia on julkaistu mm. seuraavissa raporteissa:

Seurannan keskeisiä tunnuslukuja

Vuoden 2017 sekä edeltävän kymmenvuotiskauden (2007-2016) keskiarvot ja yhteismäärät.

  2017 Keskiarvo Yhteensä
Laskentalinjoja 44 55 106
Laskentakertoja 518 648 10 510
- linjaa kohden 11,8 11,9 -
Linjaa laskettu, km 121 152 -
Päiväperhoset      
Lajeja 70 71 90
- linjaa kohden 28,7 29,9 -
Yksilöitä 40 486 56 287 942 598
- linjaa kohden 920 1 028 -
Muut suurperhoset    
Lajeja 171 166 352
- linjaa kohden 27,8 25,6 -
Yksilöitä 11 324 11 194 180 377
- linjaa kohden 390 299 -

 

Lisätietoja

Janne Heliölä, p. 040-0148 654, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Päiväperhosilla jo toinen ennätysheikko kesä 17.8.2015
Kuluva kesä on ollut päiväperhosten kannalta huono. Erityisesti keskikesällä päiväperhosia oli keskimääräistä vähemmän. Syynä perhosten vähäiseen määrään ovat sateinen ja kolea sää sekä edellisvuoden heikko lisääntymismenestys.
Lue lisää
Julkaistu 10.6.2013 klo 11.52, päivitetty 20.11.2019 klo 11.45