Pyöriäisen suojelu

Pyöriäinen (Phocoena phocoena, L.) on Itämeren ainoa valaslaji. Se on kuulunut Suomen lajistoon jo tuhansia vuosia. Vielä 1900-luvun alussa Itämeressä eli noin 10 000 pyöriäistä, mutta kanta alkoi taantua nopeasti vuosisadan puolivälissä. Arvion mukaan eteläisellä Itämerellä elää nykyään noin 600 pyöriäisen kanta, joka on osaksi geneettisesti eriytynyt Pohjanmeren kannasta. Laji ei enää lisäänny Suomen alueella, mutta havaintoja tehdään vuosittain.

Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan pyöriäinen on maailmanlaajuisesti elinvoimainen laji.  Sen sijaan Itämeren alueella se on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). EU:n luontodirektiivissä pyöriäinen on luokiteltu tiukkaa suojelua vaativaksi lajiksi (liittet II ja IV).

Pyöriäinen pinnalla

© Preben Toft

Pikkuvalaiden suojelusopimus velvoittaa

Suomi liittyi 1999 ASCOBANS (Itämeren, Koillis-Atlantin, Irlanninmeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimus) -sopimukseen (Asetus 103/1999). Sopimus pyrkii ensisijaisesti vähentämään pikkuvalaiden, erityisesti pyöriäisten, jäämistä kalastuksen sivusaaliiksi sekä kartoittamaan Itämeren pyöriäiskannan. Lisäksi sopimus velvoittaa selvittämään lajia uhkaavat vaarat, kuten meluhaitat.

Itämeren pyöriäisen suojelua varten laadittiin vuonna 2002  elvytyssuunnitelma (ns. Jastarnia suunnitelma), joka päivitettiin vuonna 2009. Suunnitelma sisältää useita suojelusuosituksia ja sen seurantaa varten on perustettu erillinen Jastarnia ryhmä.

Pyöriäisen havainnointikampanja

Kansalaisten havainnot ovat tärkeitä pyöriäiskannan arvioimiseksi. Ympäristöministeriön johdolla pyöriäishavaintoja on kerätty vuodesta 2001 lähtien. Havaitessasi pyöriäisen, ilmoita siitä sähköisesti tai puhelimitse (katso linkki Pyöriäishavainnot sivun vasemmassa laidassa). Verkkoihin takertunut vahingoittumaton pyöriäinen tai muu valas tulee aina vapauttaa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, ympäristöministeriö, p. 029 525 0058, etunimi.sukunimi@ym.fi

Pyöriäinen sukeltaa

© Pekka Koskinen

Julkaistu 12.5.2015 klo 12.41, päivitetty 24.11.2017 klo 12.15