Pähkinäpensaslehdot

Pähkinäpensaslehdoissa kasvaa vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita ainakin 20 kappaletta hehtaarilla. Pähkinäpensaat kasvavat yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä yhtenäisellä alueella. Puustona on lehtipuita, havupuita tai molempia.

Luonnonvaraisia pähkinäpensaita ja pähkinäpensaslehtoja on vain Etelä-Suomessa. Pähkinäpensaslehtoja kasvaa rehevällä ja tuoreella tai kuivahkolla maaperällä.

Pähkinäpensaslehdot ovat pienialaisia. Luonnontilaisina tai luonnontilaista vastaavina niitä on säilynyt vain vähän. Paikallisesti, kuten Lohjan seudulla, pähkinäpensaslehdot ovat melko yleisiä.

valkovuokot kukassa pähkinäpensaslehdossa.
Valkovuokot kukassa keväisessä pähkinälehdossa. © Seppo Tuominen

Eliöstö

Pähkinäpensaslehdon aluskasvillisuus on lehdoille tyypillistä: hentokiurunkannusta, kevätlinnunhernettä, sini- ja valkovuokkoja, kieloja ja vuohenputkia.

Eliöstö on hyvin monimuotoista. Pähkinän seurassa tai pähkinäpensaalla viihtyy useita uhanalaisia eliöitä. Erityisesti lahot rangat ovat monien sienten ja hyönteisten elinpiiriä. Suomessa harvinainen pähkinähakki on riippuvainen pähkinäpensaista. Rauhoitettu suomukka on pähkinäpensaan juuriloinen.

Mitä saa tehdä

Kuusten ja mahdollisesti muiden pähkinää varjostavien puiden poisto on suositeltavaa suunnitelman mukaan. Pähkinäpensas kukkii ja tuottaa pähkinöitä vain, jos se saa sopivasti valoa.

Jokamies saa liikkua alueella ja poimia luonnonmarjoja sekä rauhoittamattomia sieniä ja kukkia. Liikkuminen on syytä ohjata poluille, jottei lehtojen aluskasvillisuus tallaannu liikaa.

Mitä ei saa tehdä

Pähkinäpensaita ei yleensä pidä harventaa vaan vanhat rungot tulee jättää lahoamaan.  Tarpeen on myös säästää jaloja lehtipuita sekä haapaa ja raitaa.

Maanpinnan muokkaaminen, kemikaalien käyttö, kuusen istutus ja ojitukset eivät ole hyväksi pähkinäpensaille.

Rakentaminen suojellun luontotyypin alueelle ei ole sallittua.

Pähkinäpensaan kypsyviä pähkinöitä.

Kypsyvät pähkinät. © Anne Raunio
Julkaistu 1.8.2013 klo 15.02, päivitetty 7.6.2016 klo 16.00
Aihealue: