Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ajankohtaista

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Mutta mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan, ja miten lupa-asioiden käsittelyyn voi vaikuttaa? Aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat lupamenettelyasioissa.

Eri lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia mm. ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Kiellettyjen tai ankarasti rajoitettujen kemikaalien vientiä EU-alueen ulkopuolelle säädellään ilmoitusmenettelyllä. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille. Vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavissa toiminnoissa rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn. Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Julkaistu 18.12.2020 klo 16.08, päivitetty 18.12.2020 klo 16.07