Gå till innehållet

Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet

Pressmeddelande 6.7.2020 Finlands miljöcentral, LUT-universitet och Helsingfors universitet
Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt genom att effektivera rengöringen av avloppsvattnet vid kommunala reningsverk. Särskilt förekomsten av de skadligaste läkemedlen bör beaktas vid valet av rengöringsmetoder. I det omfattande forskningsprojektet producerades ny information om minskningen av läkemedelsutsläpp vid de ursprungliga utsläppskällorna och kommunala reningsverk samt undersöktes lämpliga metoder för att minska dessa utsläpp.

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Pressmeddelande 26.6.2020 NTM-central
Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen oberoende av vem som äger eller innehar ett område. Rekreation i naturen är inom ramen för allemansrätten gratis och förutsätter inte markägarens tillstånd eller samtycke. Den som rör sig i naturen måste emellertid komma ihåg sitt ansvar: man får inte skada eller störa någon annan eller naruren när man utnyttjar allemansrätten. 

aktuellt från miljöministeriet

Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?

6.7.2020
Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Historisk och värdefull, vardaglig och immateriell? Kulturmiljön är ett brett begrepp, eftersom den inbegriper all den miljö som uppkommit till följd av växelverkan mellan människa och natur. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Kulturmiljön är också en resurs som vi ska kunna njuta av.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

img

Läkemedelsresterna i miljön kan minskas med effektiva metoder för rengöring av avloppsvattnet

6.7.2020
Den läkemedelsbelastning som hamnar i miljön kan minskas genom rengöring av avloppsvattnet vid de ursprungliga utsläppskällorna på sjukhus, vårdinrättningar, i hushåll och läkemedelsindustrin samt genom att effektivera rengöringen av avloppsvattnet vid kommunala reningsverk. Särskilt förekomsten av de skadligaste läkemedlen bör beaktas vid valet av rengöringsmetoder.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
Obs.! 15.6 - 7.8. kl. 9-15

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.