Gå till innehållet

Översvämningssituation

Vesi tulvii Rovaniemen Lainaanrannassa 26.5.2020 © Kuva: Lapin ELY-keskus

Tulvakeskuksen logo (172px)

© Riku Lumiaro / SYKEbilder

Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter

Nyheter 29.5.2020 NMT-central
Lagstiftningen som gäller sjötrafiken förnyas, då den nya sjötrafiklagen träder i kraft 1.6.2020. Sjötrafiklagen tillämpas på farkoster och användningen av dem inom finskt vattenområde. Lagändringen påverkar bl.a. behandlingen av förbud och begränsningar som gäller sjötrafiken. Hädanefter kommer alla beslut om förbud och begränsningar enligt sjötrafiklagen att avgöras av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Tidigare avgjorde NTM-centralerna beslut om förbud och begränsningar i områden utanför en farled. Tidigare beslut förblir i kraft trots ändringen. Läs mer om NMT-cetralens nyheter Den nya sjötrafiklagen innebär förändringar även i NTM-centralernas uppgifter.

aktuellt från miljöministeriet

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

28.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

Forskningsfartyget Aranda åker på sommarens uppföljningsresa

1.6.2020
SYKE:s forskningsfartyg Aranda beger sig idag måndag ut på sin första forskningsresa. Aranda kunde inte göra vårens uppföljningsresa på grund av coronasituationen. Under två veckor färdas Aranda på norra Östersjön och samlar in information om havsområdets tillstånd. På grund av undantagsförhållandena har detaljerade anvisningar som minimerar riskerna utarbetats för arbetet på fartyget.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Bostadslösheten minskade redan för sjunde året i rad

3.3.2020
I slutet av år 2019 fanns det i Finland 4 600 ensamboende bostadslösa, vilket är 280 färre än år 2018. Antalet långtidsbostadslösa har minskat från år 2010 med över 3 000 bostadslösa till under tusen år 2019.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.