Gå till innehållet

Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner (syke.fi)

Utan en fast barriär sprids gummikrosset fritt bort från fältet. © Outi Setälä

Pressmeddelande 25.5.2022 Finlands miljöcentral
Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvattenbrunnar och genom att vägleda både spelare och planskötare.

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022 – Är du redo? (NTM-centralen, STTinfo)

Vresros.
© Anne Raunio, SYKE

Pressmeddelande 13.5.2022 NTM-centralen
Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022 varefter den inte ens får odlas i hemträdgården. Odlingsförbudet för vresros som startar i början av juni gäller alla markägare och aktörer. NTM-centralerna övervakar att förbudet följs.

Understöd

Miljöministeriet beviljar 12 projekt understöd för klimatarbete i den byggda miljön - en ny ansökningsomgång på två miljoner euro pågår fram till den 10 juni (ym.fi)
Miljöministeriet har beviljat drygt 744 000 euro i statsunderstöd till 12 projekt som påskyndar klimatarbetet i den byggda miljön. Den följande ansökningsomgången för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö har redan börjat och pågår fram till den 10 juni.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader (ely-keskus.fi)
Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Aktuellt från Finlands miljöcentral

Ilman kiinteää estettä kumirouhe kulkeutuu vapaasti kentältä pois Kuvaaja Outi Setälä 556x303.jpg

Enkla lösningar kan minska utsläppet av gummikross från fotbollsplaner

25-05-2022
Gummikross som sprids från konstgräsplaner till naturen är en källa till mikroplast. Utsläppen av gummikross kan minskas, till exempel genom att förhindra krosset från att sköljas ner i planens dagvattenbrunnar och genom att vägleda både spelare och planskötare.
Mera aktuellt från Finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA publicerade ansökningsanvisningarna för understödet om laddningspunkter för elbilar år 2022

04-02-2022
Det lönar sig för den sökande att läsa ansökningsanvisningarna noggrant. Arbetsgivare kan ansöka om stöd för att bygga laddningsstationer för ebilar som en ny understödsform från och med början av 2022.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Klimatdiet

Finlands miljöcentrals tjänst Klimatdiet hjälper användaren att upptäcka vad det dagliga klimatavtrycket består av och hur det kan reduceras. Räkna ut din klimatpåverkan och börja Klimatdieten.

vatten.fi

vatten.fi.

Vatten.fi är den första heltäckande svenskspråkiga tjänsten med information om vattenläget i vårt land. Tjänsten samlar praktiska verktyg, senaste nytt, allmän och fördjupad vatteninformation samt en mångsidig karttjänst med information kring vattenfrågor i en enda webbtjänst.

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.