Gå till innehållet

3D-bild av vraket av Hanna-Marjut. Bilden är tagen med multi-beam ekolodet på ARANDA. Bränsletankarna finns under däck i vrakets akter och torde kunna nås via lastrummet. © Bild: SYKE

Oljesaneringen av två vrak i Skärgårdshavet påbörjas

Pressmeddelande 7.8.2020 Finlands miljöcentral och Marinen
Finlands miljöcentral SYKE och Marinen utför en dykningsoperation i Skärgårdshavet för att tömma bränsletankarna i två vrak. Fortuna och Hanna-Marjut sjönk på 1980-talet och bär enligt preliminär information 10–12 kubikmeter dieselolja i sina tankar. Den 10 augusti seglar man ut till sjöss på en två veckor lång operation som leds av SYKE. Marinen stöder operationen med sin oljebekämpningsförmåga och dykare.

aktuellt från miljöministeriet

Ersättningarna för skador som förorsakats av vitkindade gäss i våras betalas ut i försnabbad takt

11.8.2020
Ersättningar för skador som förorsakats av vitkindade gäss hade vid utgången av juli sökts hos närings-, trafik- och miljöcentralerna till ett belopp på sammanlagt 2,7 miljoner euro. NTM-centralerna betalar ut ersättningarna enligt en försnabbad tidtabell redan under augusti och september.
Mera aktuellt från miljöministeriet

Aktuellt från finlands miljöcentral

Merimetsosaari

Finlands storskarvsbestånd har stabiliserats till cirka 26 000 häckande par

7.8.2020
Sommaren 2020 räknades cirka 25 760 storskarvsbon i Finlands kustområden. Häckningsbeståndet har varierat med bara några procent under de senaste fem åren. De årliga variationerna i antalet bon är dock regionalt stora och havsörnens jakt har en allt kraftigare inverkan på häckningsframgången och koloniernas placering.
Mera aktuellt från finlands miljöcentral

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Ara betjänar även under undantagsförhållandena

17.3.2020
ARA behandlar stödansökningar och fattar beslut som förut och kontakten med ARAs sakkunninga lyckas via e-post och telefon.
Mera aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

ny webbtjänst

Östersjön.fi - Finlands marina informationsportal

Finsk marin information är nu tillgänglig från en enda webbadress. Information som producerats av flera finska institutioner har sammanställts under Östersjön.fi för att tjäna alla som är intresserade av havet.

Publikationer

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018 Bild Tomi Muukkonen

Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Ett omfattande informationspaket om Östersjöns tillstånd har sammanställts. Publikationen innehåller forskningsdata om plankton, sälar, näringsämnen, farliga ämnen, skräp, buller och effekterna av mänsklig verksamhet. Publikationen uppdaterar samtidigt den information om havsmiljöns tillstånd som ingår i Finlands havsförvaltningsplan och som används som underlag när åtgärdsprogrammet för havsvården uppdateras.Läs mer om elektronisk publikation

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta

chat kl. 12-15

kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.