Hoppa till huvudinnehåll

Följ vattenläget och förutse risker

Blir källaren våt av översvämning, finns det blågrönalger i vattnet eller räcker vattnet i brunnen till? Uppföljningen stöder beredskapen inför extrema väderfenomen såsom översvämningar och torka. Vintertid används också uppföljning av snöbelastningen samt is- och tjälsituationen. I tjänsten vesi.fi kan också du dela dina egna observationer.
Bild
Ilmakuvassa Kangasalan taajama, metsiä ja vesistöjä.
© Thakala, Adobe Stock

Till de traditionellt mest efterfrågade temana i tjänsten ymparisto.fi hör hydrologiska uppföljningar, det vill säga uppföljningar av vattenläget. Alla uppföljningar finns i tjänsten vesi.fi, dit du kommer direkt via länkarna på den här sidan.

Vattenstånd och vattenföring

De uppföljningar som används mest gäller vattenståndet i sjöar och åar samt ökad vattenföring. Även grundvattensituationen och utvecklingen av markfuktigheten är ofta efterfrågade ämnen. 

Vattenstånd, vattenföring och översvämningar
Läs mer (vatten.fi)
Läget gällande torka: grundvatten och markfuktighet
Läs mer (vatten.fi)

Dela dina observationer

Du kan också delta i uppföljningen genom att dela dina observationer till exempel om vattenläget, blågrönalger eller uttorkade brunnar på vesi.fi. Strandfastigheternas ägare har nytta av observationerna av vattenståndet. Skridskoåkare, skidåkare och ägare av stora hallar är ofta intresserade av snöbelastningen eller isläget.

Delta i uppföljningen genom att dela dina observationer på vatten.fi
Dela dina observationer!

Uppföljningar vintertid

Med uppföljningen av snöbelastningen kan man förutse sannolikheten för strukturella risker till exempel i hallar med stor spännvidd och andra motsvarande byggnader. Uppföljningen av isläget erbjuder närmast en kalkylmässig uppskattning av isens tjocklek på riksnivå samt punktvisa observationer. Det lokala isläget kräver alltid en fallspecifik undersökning.

Snöläge - snöbelastning
Läs mer (vatten.fi)
Isläget i hela landet
Läs mer (vatten.fi)

Sommarens teman

Vattentemperaturen
Läs mer (vatten.fi)
Blågrönalgläget från juni till augusti
Läs mer (vatten.fi)

Uppföljningen baserar sig på samarbete

SYKE och NTM-centralerna följer med utvecklingen av vatten-, och översvämningsläget samt läget gällande torka tillsammans med Meteorologiska institutet vid Översvämningscentret. Översvämningscentret erbjuder mångsidiga tjänster för sakkunniga och alla intresserade. Mer information om Översvämningscentret (vatten.fi)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)