Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Cirkulär ekonomi

Samhället vill övergå från överkonsumtion av naturresurser till cirkulär ekonomi. Förändringen pågår, men framskrider fortfarande långsamt.
Bild
Kivikko avfallsstation i Helsingfors.
© Kai Widell.

Finländarna använder mer än sin egen andel av jordens naturresurser. Konsumtionstakten är fyra gånger högre jämfört med naturresursernas förnyelse och naturens bärförmåga. Merparten av de material som används strömmar genom samhället och slutar som avfall. Materialströmmen belastar miljön i alla skeden, från utvinning av råvaror och tillverkning av produkter till avfallshantering. Det börjar också bli brist på vissa råvaror.

Cirkulär ekonomi är nyckeln till lösningen

Problemen med användning av material kan lösas med hjälp av cirkulär ekonomi. Inom cirkulär ekonomi avstår man från en enkelriktad materialström. I stället återanvänds materialen och produkterna och hålls i omlopp så länge som möjligt. Cirkulär ekonomi säkerställer att råvarorna räcker till och minskar de miljöskador som materialanvändningen orsakar.

I Finland har de första stegen mot cirkulär ekonomi tagits, men det är fortfarande en lång väg kvar. Tecken på det svaga framskridandet är bland annat ökande användning av råvaror och växande avfallsmängder. Mindre än hälften av det kommunala avfallet återvinns som material, merparten förbränns.

Framtidsutsikterna är dock lovande. Samhället håller i stor omfattning på att tillägna sig principen om cirkulär ekonomi och utveckla olika praxis. Användningen av naturresurserna preciseras och målet är att undvika råvarubortfall. Återvinningen och återanvändningen av avfall har redan effektiverats och kommer att fortsätta effektiveras. Målet är att materialeffektiviteten inom cirkulär ekonomi ska fördubblas fram till år 2035.

På vår webbplats

Läs mera om cirkulär ekonomi

Hållbar vardag: 

Hållbar cirkulär och bioekonomi:

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Materiaalitkiertoon.fi
Aktuell information och verktyg för att främja den cirkulära ekonomin i Finland.
Gå till