Hoppa till huvudinnehåll

Natura 2000-områdena tryggar den biologiska mångfalden i Europa

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.
Bild
Flygfotografi, det internationellt värdefulla fågelvattnet i Heinä-Suvanto i Viitasaari
© Markus Sirkka

Finlands Natura 2000-områden

I tjänsten ymparisto.fi finns beskrivningar av alla Finlands Natura 2000-områden. I karttjänsten kan du se områdets exakta läge.

Finlands samtliga Natura 2000-områden (länk till sökresultatet)

Alla Natura 2000-områdena i Finlands miljöcentrals karttjänst

Nedtill på sidan finns regional Naturainformation listad enligt landskap.

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 fem miljoner hektar, varav tre fjärdedelar är landområden och en fjärdedel är vattenområden. Det finns sammanlagt 1 866 områden, av vilka 87 finns på Åland.

EU-länderna föreslår sina områden till nätverket Natura 2000. Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som definieras i habitatdirektivet. Det finns cirka 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

De områden som hör till nätverket Natura 2000 ska skyddas så att de lagstadgade skyddsmålen uppfylls. Beroende på område sker detta till exempel enligt naturvårdslagen, ödemarkslagen, marktäktslagen, forsskyddslagen eller skogslagen.

Mer information om Natura 2000-områdena finns på miljöministeriets webbplats.
Läs mer om finansiering, genomförande och lagstiftning som gäller Nätverket Nat…

Utgivare

Miljöministeriet

Se regional information om ämnet