Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Hälsosam miljö

Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma. Stadsluften försämras av småpartiklar. Buller är ofta ett problem.
Bild
Människor som går i parken.
© Roine Piirainen, kuviasuomesta.fi.

Miljökvaliteten är av stor betydelse för människors välbefinnande. Finländarnas boendemiljöer är enligt internationell standard för det mesta hälsosamma och trivsamma. Utomhusluften är huvudsakligen ren. I allmänhet förekommer inga skadliga ämnen i marken eller grundvattnet.

Flest problem förekommer i stora tätorter. Småpartiklar som svävar runt i luften försämrar tidvis luften längs gatorna, vilket orsakar hälsoproblem. Stadsborna besväras även av buller och nedskräpning, liksom av att den omgivande naturen mår allt sämre. Den som vill njuta av naturens lugn måste resa längre bort, vilket i sin tur leder till ökad trafik och den skada detta orsakar.

Mot en hälsosammare miljö 

Målmedvetna åtgärder har vidtagits för att förbättra boendemiljön, och arbetet fortsätter. Luftutsläppen har minskat och fortsätter att minska i enlighet med de ålägganden som Europeiska unionen har fastställt. Buller åtgärdas både via lagstiftning och stadsplanering.

Markens välbefinnande har också börjat uppmärksammas. I stadsområden försämras markens skick av vattentäta marktäcken, på landsbygden av humusförlust samt erosion och sammanpressning av åkermark.

Jämförelse med Europa

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)