Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Naturen

Finlands natur utarmas. Den främsta orsaken är den effektiva användningen av mark- och vattenområden. Det finns fortfarande för få naturskyddsområden, särskilt i södra Finland.
Bild
Träskdamm fotograferad från toppen.
© Esa Nikunen

Förlusten av biologisk mångfald är global. Även i Finland fortsätter naturen att utarmas. 12 procent av våra arter är utrotningshotade, dvs. riskerar att dö ut i Finland. Nästan hälften av Finlands naturtyper anses vara hotade. När naturen utarmas försämras dess förmåga att anpassa sig till exempel till klimatförändringen. Samtidigt förlorar människan de möjligheter och gåvor som naturen erbjuder. Naturkapitalet minskar.

Förlusten av biologisk mångfald beror främst på användningen av mark- och vattenområden. Nästan alla områden används effektivt, och naturvärdena har inte beaktats i tillräcklig utsträckning. Främmande arter, kemisk belastning och klimatförändringen ökar naturens börda.

Förlusten av biologisk mångfald kan stoppas med hjälp av olika åtgärder

Vi är medvetna om förlusten av biologisk mångfald och bekämpar den på olika sätt. Målet är att stoppa utarmningen av naturen före år 2030. Detta är möjligt om åtgärderna utvidgas till att omfatta all användning av naturen och naturresurserna. Dessutom måste skadad natur återställas och klimatförändringen, övergödningen och främmande arter bekämpas.

Naturskyddsområden är viktiga för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det nuvarande nätverket av skyddsområden i Finland är i obalans: områdena är koncentrerade till trädlösa marker och marker med ringa trädbestånd i norr. Mindre än 7 procent av skogsmarken är skyddad, ännu mindre i södra Finland. Europeiska unionens mål är att skydda 30 procent av land- och havsytan i Europa så att 10 procent är strikt skyddade områden.

Läs mera om naturens mångfald

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)