Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Klimatförändringen

Klimatförändringen fortsätter och dess effekter sträcker sig överallt. Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt, men vi har fortfarande en lång väg att gå.
Bild
Klimatförändringen kan å ena sidan ses som uttorkning och å andra sidan som en ökning av luftfuktigheten. På bilden till vänster är torr jord och till höger blöta växter.
© AdopeStock

Jordens klimat förändras, och på Finlands breddgrader är förändringen större än i genomsnitt. Tecknen på förändringen är synliga: växtsäsongen förlängs, förekomsten av is och snö minskar, översvämningsriskerna ökar, perioderna med torka riskerar att bli vanligare. Förändringen belastar naturen och påskyndar förlusten av biologisk mångfald. För människorna och näringslivet innebär klimatförändringen att man måste anpassa sig till föränderliga förhållanden och nya situationer.

Mål har ställts upp för att bekämpa klimatförändringen. Finland strävar efter att vara koldioxidneutralt senast år 2035. Det betyder att klimatutsläppen och kolsänkorna då ska vara i balans. Utsläppen minskar redan, men alltför långsamt. De är fortfarande 2–3 gånger större än kolsänkorna.

Koldioxidneutralitet uppstår genom stora och små gärningar

Klimatutsläppen orsakas av många verksamheter: energiproduktionen, trafiken, jordbruket, industrin och konsumtionen. Den viktigaste kolsänkan är skogen. Utsläppen och sänkorna utgör en komplex helhet, där alla delar är viktiga för att uppnå koldioxidneutralitet. Vissa utsläpp regleras genom EU:s utsläppshandel, medan andra utsläpp omfattas av en separat minskningsplan. Det är viktigt att företag, markägare, kommuner och enskilda medborgare deltar i arbetet med att minska utsläppen. Och det har de redan gjort!

På vår webbplats

Klimatet i förändring
Läs mera

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)
Upptäck mer
Klimatguiden
Information om klimatförändring genom en enda adress.
Gå till