Hoppa till huvudinnehåll

Lagstiftning om avfallstransport

Övervakningen av internationella avfallstransporter grundar sig på internationella avtal och författningar. I Europeiska unionens medlemsländer grundar sig lagstiftningen om avfallstransport på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. I förordningen om transport av avfall ingår de bestämmelser som förutsätts i Baselkonventionen om transport av farligt avfall och OECD:s beslut om transport av återvinningsbart avfall. Bestämmelser om internationella avfallstransporter finns också i avfallslagen och förordningen om avfall.

Se även

Miljöministeriets sida Avfallslagstiftningen (ym.fi), där det bland annat finns bestämmelser om upphörande av klassificering som avfall.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)