Hyppää pääsisältöön

Jätesiirtolainsäädäntö

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Euroopan unionin jäsenmaissa jätesiirtolainsäädännön perustana on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006 jätteiden siirrosta eli nk. jätteensiirtoasetus. Jätteensiirtoasetukseen on sisällytetty vaarallisten jätteiden siirtoja säätelevän Baselin sopimuksen ja hyödynnettävien jätteiden siirtoja koskevan OECD:n päätöksen edellyttämät säädökset. Jätteiden kansainvälisistä siirroista on annettu määräyksiä myös jätelaissa ja jäteasetuksessa.

Katso myös

Ympäristöministeriön Jätelainsäädäntö (ym.fi) josta löytyvät muun muassa jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat säädökset.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)