Hoppa till huvudinnehåll

Helmi-programmet

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att begränsa klimatförändringen och främja vår anpassning till förändringen.
Bild
Logo för livsmiljöprogrammet Helmi, bakgrundsbild av myren i skyddsområdet i Luhtapohja
© Miljöministeriets bildbank

I Helmi-programmet tar vi tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Vi genomför verkningsfulla insatser för den biologiska mångfalden.

Programmet genomförs i brett samarbete

Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs i samarbete mellan båda ministeriernas förvaltningsområden, kommuner och organisationer. Åtgärder vidtas både inom och utanför skyddsområdena. Åtgärderna i programmet baserar sig på frivillighet bland markägarna.

Mer information

Programchef Maaret Väänänen, miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen
tfn. 0295 250 370, fornamn.efternamn@gov.fi

Utgivare

Miljöministeriet

See regional information for more details

Överst på sidan