Hoppa till huvudinnehåll

Rödlistade arter i Finland

Status för utrotningshotade arter i Finland har utvärderats för femte gången i år 2019. Redovisningen har gjorts i genom arbete i 18 grupper för specifika organismer, bestående av sammanlagt cirka 170 experter , inom sitt område. Rapporten är resultatet av ett omfattande arbete, och innehåller en bedömning av hot och framtidsutsikter för nästan 22 500 arter eller lägre taxa. I genomsnitt har varje nionde av dessa visat sig vara hotade.
Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2019 (Finlands Rödlista 2019, på finska)
Övergå till HELDA (Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv)

Webbtjänst över rödlistade finska arter

Webbtjänsten för Rödlistan, som levereras av Finlands Artdatacenter (Laji.fi), är en webbportal där det är möjligt att söka, begränsa och sammanfatta fynd för valda grupper, biotoper och naturtyper, samt specifika orsaker till hotad status.

Var nionde art i Finland är hotad

På samma tid är detta tredje gången en omfattande rödlista-bedömning har utförds i Finland med hjälp av internationellt jämförbara kriterier och kategorier fastställd av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Den nya rödlistan visar enligt dessa kriterier att en av nio av de utvärderade arterna är hotade i Finland. Här finns cirka 48 000 arter, och för 22 418 (47%) har vi så täckande kunskapsunderlag att deras status kan utvärderas. Av dessa har 2 667 arter bedömds vara hotade, motsvarande 11,9%. Majoriteten av hotade arter lever i skogar (31 %), i lantliga livsmiljöer och kulturlandskap (vårdbiotoper) (24%), och detta förklaras delvis av att dessa typer av livsmiljöer också är de mest artrika i sig. Den habitattypen som dock har specifikt mest hotade arter finns i alpina områden (37,9%). En bedömning av status för hotade arter utförs var tionde år i Finland, men fåglar och däggdjur utvärderades också i 2015.

Av de arter som utvärderades år 2010 bedömdes 10,5% ha hotad status, och andelen har nu stigit till 11,9%. Denna negativa trend visar oss att vi inte har lyckats stoppa den negative utvecklingen gällande artsmångfaldet i vår natur. Totalt ökade antalet hotade arter, jämfört med föregående utvärdering, med 420 arter. Situationen har reellt förbättrats för 263 arter, och reellt försämrats för 461 arter, jämfört med resultaten från 2010 års utvärdering.

Den nuvarande redovisningen av hotbilden mot arterna i Finland är en av världens mest omfattande, eftersom grunden för redovisningen är tillräcklig och säker information om nästan 48 000 arter. Dessutom har många fler arter inkluderats än tidigare, varav de flesta inte är hotade.

Två års omfattande utvärdering av arbetet

Arbetet har samordnats av Finlands miljöcentral under ledning av styrgruppen för utvärdering av hotade arter (LAUHA), utsedd av miljöministeriet. 16 specialistgrupper har under åren 2017-2018 utvärderat hotad status för olika artsgrupper. På samma sätt som i föregående utvärdering, inrättades också två andra arbetsgrupper för fisk respektive däggdjur. Bedömningarna för fisk utfördes vid Naturresursinstitutet i Finland (Luke), och en granskning av däggdjurens ställning har gjorts av Mammalogiska sällskapet i Finland.

Allt som allt har 170 av våra bästa artexperter deltagit och samarbetat om denna rapport, forskare inom naturvård och förvaltning, konservatorer och forskare i naturhistoriska museer och personal vid forskningsinstitut. Volontärbidrag har också givits av pensionärer och erfarna amatörer.

Styrgruppens huvudmål har varit att handleda arbetsgrupperna i sitt bedömningsarbete, att konsolidera resultaten av arbetet, och att instruera i processen att prioritera och fördela resurser för skydd av relevanta grupper hotade arter.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)