Hoppa till huvudinnehåll

YIT Infra Ab:s cirkulärekonomicenter i Kila i Vanda

Lemminkäinen Infra Oy har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. Projektområdet ligger i Kila i Vanda. Projektområdet är ca 10 ha stort. Projektet kan delas upp i två funktionsmässiga faser: grundberedning av området samt den egentliga tillverknings- och återvinningsverksamheten. Markutjämningen kräver grävning av moränmassor och sprängning av berggrunden.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Tusby, Vanda
Ämne: Tagande och behandling av naturresurser, Tagande av sten, grus eller sand

Beskrivning av projektet

YIT Infra Ab har för avsikt att jämna ut marken på fastigheten som Lemminkäinen Infra Ab äger för cirkulärekonomifunktioner samt för en betong- och asfaltstation. Projektområdet ligger i Kila i Vanda. Projektområdet är ca 10 ha stort.  Projektet kan delas upp i två funktionsmässiga faser: grundberedning av området samt den egentliga tillverknings- och återvinningsverksamheten. Markutjämningen kräver grävning av moränmassor och sprängning av berggrunden.

Projektets alternativ

I miljökonsekvensbedömningen betraktar man följande alternativ av projektet:

Alternativ ALT 0

• Projektet förverkligas inte

Alternativ ALT 0+

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

Alternativ ALT 1A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av överloppsjord

Alternativ ALT 1B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av sprängsten

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

Alternativ ALT 2A

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Mottagning och behandling av asfaltsavfall

• Asfaltscentralsverksamhet

Alternativ ALT 2B

• Schaktande av området till nivå angiven i detaljplanen samt krossning av stenmaterial

• Mottagning och behandling av betongavfall

• Betongcentralsverksamhet

MKB-programmet

Utredningar:

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen valmistuneet selvitykset

MKB-Beskrivningen

 

 

 

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: YIT Infra Ab (förr: Lemminkäinen Infra Oy), Lasse Vilhunen, förrnamn.efternamn(at)yit.fi
Konsult: Ramboll Finland Oy, Minna Miettinen, tel. 040 748 040 20, Timo Laitinen, tel. 040 550 55 00
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Annukka Engström, förrnamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi
Diarienummer: UUDELY/2505/2016

Utgivare