Hoppa till huvudinnehåll

Kvarnbackens vindkraftsprojekt, Kronoby

Kvarnbacken Vind Ab planerar ett vindkraftprojekt som omfattar 6–7 kraftverk söder om byn Småbönders i Kronoby.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Region: Kronoby, Evijärvi, Lappajärvi, Vetil, Kaustby, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

Kvarnbacken Vind Ab planerar ett vindkraftsprojekt som omfattar 6-7 kraftverk söder om byn Småbönders i Kronoby. Kraftverkens enhetseffekt är 8-10 MW och totalhöjden högst 300 meter. Utöver vindkraftverken byggs i området behövliga förbindelsevägar, servicevägar mellan kraftverken, jordkablar mellan kraftverken och en elstation. Avsikten är att genomföra kraftledningen i samband med den nuvarande kraftledningen för 110 kV. Projektets mål är att utöka den förnybara energiproduktionens kapacitet i Finland och på så vis bidra till att svara på Finlands klimat- och energistrategiska mål.

Projektalternativ

Vindkraftverksalternativ som bedöms

 • ALT 0: Projektet genomförs inte.
 • ALT 1: I området byggs 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 300 meter, enhetseffekt 8–10 MW och en totaleffekt på 70 MW.
 • ALT 2: I området byggs 6 vindkraftverk med en totalhöjd på 300 meter, enhetseffekt 8–10 MW och en totaleffekt på 60 MW.

Elöverföringsalternativ som bedöms

 • ALT A: Elektriciteten överförs i en cirka 36 kilometer lång luftledning för 110 kV från projektområdet mot nordväst till Emet elstation i Herrfors elnät.
 • ALT B: Elektriciteten överförs i en cirka 21 kilometer lång luftledning för 110 kV från projektområdet mot sydväst till Kivipuro elstation.

MKB-förfarandets tidtabell (kompletteras allteftersom förfarandet framskrider):

 • MKB-programmet är framlagt till påseende 19.4.-19.5.2023

Bedömningsprogram

Pappersversionen av bedömningsprogrammet kan läsas 19.4.-19.5.2023 på kommunernas ämbetsverk enligt öppethållningstiderna:

 • Kronoby kommunhus, Säbråvägen 2, Kronoby
 • Kronoby kommuns infopunkt i biblioteket i Terjärv, Elisabetsvägen 3, Terjärv
 • Evijärvi kommunhus, Viskarinaukio 3, Evijärvi
 • Lappajärvi kommunhus, Maneesintie 5 A, Lappajärvi
 • Vetil kommunhus, Kivihyypäntie 1, Veteli
 • Kaustby kommunhus, Kappelintie 1, Kaustby

Informationsmöte för allmänheten

Det publika evenemanget för Kvansbackens MKB-program hålls den 4 maj 2023 klockan 18-20. Adress: Småbönders skola, Småböndersvägen 667, 68750 Småbönders. Kaffeservering från 17:30.

Man kan också delta i infomötet på distans via Teams genom att klicka på länken nedan:

http://bit.ly/3MhuDzK

Åsikter

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 19.5.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. Referens EPOELY/2763/2022.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 19.6.2023. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på denna webbplatsen.

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/kvarnbackenvindkraftMKB

Projektets kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på +)

 

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Kvarnbacken Vind Ab, Martin Sjöwall, tfn 044 491 5757, martin.sjowall@ethawind.com
Konsult: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, tfn. 040 542 5291, timo.huhtinen@sitowise.com
Kontaktmyndighet: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, tfn. 0295 016 403, elina.venetjoki@ely-keskus.com
Diarienummer: EPOELY/2763/2022

Utgivare

Överst på sidan