Hyppää pääsisältöön

Lehmikorven tuulivoimahanke, Keuruu

Pohjan Voiman Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Keuruun kaupungin Lehmikorven alueelle. Hanketta kehitetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 voimalasta muodostuvaa tuulivoimala-aluetta, joiden yksikköteho on enintään 14 MW.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Keuruu, Virrat
Aihealue: Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

Pohjan Voiman Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Keuruun kaupungin Lehmikorven alueelle. Hanketta kehitetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 voimalasta muodostuvaa tuulivoimala-aluetta, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Voimalan enimmäiskorkeus on 330 metriä ja tornin korkeus 200–240 metriä. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään 260 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 445 ha. Hankealue rajautuu Virtain ja Ähtärin kaupunkien rajoihin. Hankealueen länsipuolelle suunniteltu sähkönsiirto sijoittuu noin 1,2 km matkalla Virtain kaupungin alueelle.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavanlaisia vaihtoehtoja (VE):

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Toteutetaan 12 voimalan hanke
  • VE2: Toteutetaan 9 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta on kolme päävaihtoehtoa. Vaihtoehdossa A liityntä on hankealueen länsipuolella kulkevaan Sähkö-Virkeät Oy:n 110 kV voimajohtoon (Virrat-Alajärvi) ja vaihtoehdoissa B ja C liityntä on eteläpuolella kulkevaan Sähkö-Virkeät Oy:n 110 kV voimajohtoon (Petäjävesi-Virrat). Vaihtoehdossa B on kolme alavaihtoehtoa. Hankkeessa tarkastellaan sekä maakaapeli- että ilmajohtovaihtoehtoja verkkoliityntäreitiksi mainittuihin voimajohtoihin. Tuulivoimapuistoon, sähköaseman läheisyyteen, osoitetaan noin yhden hehtaarin suuruinen varaus sähkövarastokokonaisuuden rakentamiselle. Sähkönsiirtosuunnitelmat tarkentuvat työn edetessä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma (pdf, 6 Mt) Kuulutus (pdf, 118 kt) Lausuntopyyntö (pdf, 1 Mt)

Yhteysviranomaisen lausunto  (tulee myöhemmin)

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 24.4.2023 – 26.5.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/LehmikorventuulivoimahankeYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:

Keuruun kaupungintalo, Multiantie 5, Keuruu
Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26, Virrat

Ähtärin kaupungintalo, Ostolantie 17, Ähtäri
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Keuruulla 3.5.2023 klo 17–19 Keuruun kaupungintalolla (Multiantie 5). Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta.

Osallistu tilaisuuteen tästä Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 26.5.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/369/2023).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Pohjan Voima Oy, Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092, etunimi.sukunimi@pohjanvoima.fi ja Metsähallitus, Joni Lehto, p. 020 639 4498, etunimi.sukunimi@metsa.fi
Konsultti: Sweco Finland Oy, Sanukka Lehtiö, p. 050 3161 277, etunimi.sukunimi@sweco.fi
Yhteysviranomainen: Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: KESELY/369/2023

Julkaisija