Hoppa till huvudinnehåll

Vanda Energi Ab:s säsonglager för värme, Vanda

Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Vanda
Ämne: Annat projekt

Beskrivning av projektet

I projektet planeras schaktning av bergrum på 50–60 meters djup under havsytans nivå (cirka 80-90 meters djup från markytan i området) för säsongslagring av värme på Sexan-Kråkbergetområdet i Vanda. Lagrets volym skulle bli cirka 900 000 m3 och den utschaktade volymen totalt cirka 1 000 000 m3. I lagret lagras naturligt vatten i vars temperaturförändring energi kan lagras med hjälp av fjärrvärmecirkulationen. I projektet ingår dessutom bygget av en ny värmetransportledning från Vandas avfallskraftverk nordost om korsningen mellan Borgåleden och Ring III till projektområdet samt bygget av en ny fjärrvärmeförbindelse från säsongslagret för värme till det befintliga fjärrvärmenätet.

Projektets alternativ

Efter MKB-programskedet tillades en alternativ plats för körtunnelmynning på rampområdet mellan Ring III och Gamla Borgåvägen utöver körtunnelmynningen i Untipakka.

Alternativen i MKB-processen är:

  • VE0 0-alternativet: Säsongslagret för värme byggs inte.
  • VE1a: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granskas placering av mynningen i Untipakkaområdet.
  • VE1b: Ett nytt säsongslager för värme byggs i Kråkberget-Sexanområdet i Vanda. När det gäller körtunneln granska placering av mynningen på rampområdet mellan Ring III och gamla Borgåvägen.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Vanda Energi Ab, Liiketoiminnan kehityspäällikkö Matias Siponen, matias.siponen(at)vantaanenergia.fi, tel. +358 50 494 6115
Konsult: AFRY Finland Oy, MKB-projektchef Karoliina Jaatinen, karoliina.jaatinen(at)afry.com, ptel. +358 40 6604407
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Överinspektör Annukka Engström, annukka.engstrom(at)ntm-centralen.fi, tel. 0295 021 112
Diarienummer: UUDELY/2780/2021

Utgivare