Hoppa till huvudinnehåll

MKB-beslut

I MKB-lagen definieras projekt på vilka MKB-förfarandet alltid ska tillämpas. Förfarandet kan också tillämpas på mindre projekt eller andra projekt än de som nämns i förordningen, om projekten anses orsaka betydande skadliga miljökonsekvenser.

Initiativ till att inleda ett MKB-förfarande kan lämnas av vem som helst, såsom en medborgare, en medborgarorganisation, en projektansvarig eller en annan myndighet. Initiativet måste göras i skriftlig form.

När man bedömer projektets konsekvenser tar man hänsyn till dess egenskaper, läge och konsekvensernas karaktär.

NTM-centralen beslutar om förfarandet är nödvändigt

Den regionala NTM-centralen fattar beslut om ett förfarande för miljökonsekvensbedömning ska inledas inom projektet. NTM-centralen ska fatta beslut inom en månad efter att den tagit emot tillräcklig information om ärendet. Den projektansvariga får tillfälle att bli hörd innan beslutet fattas. Beslut om kärnanläggningar som avses i kärnenergilagen fattas av arbets- och näringsministeriet.

MKB-beslutet finns till påseende i 14 dagar på kommunernas anslagstavlor i influensområdet. Den projektansvariga kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen. Övriga kan söka ändring i NTM-centralernas beslut i samband med tillståndsbeslutet. 

De regionala NTM-centralernas beslut hittar du i menyn nedan.

Utgivare

ELY-centraler

Se regional information om ämnet