Hoppa till huvudinnehåll

Bredåsens vindkraftspark, Närpes stad

Närpes Vindkraft Ab planerar att bygga en vindkrfatspark på Bredåsens område på den östra sidan av Svartbäcken.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Region: Närpes
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

Närpes Vindkraft Ab planerar att bygga en vindkrfatspark på Bredåsens område på den östra sidan av Svartbäcken. Byggande av vindkraftverk förutsätter att det utarbetas en delgeneralplan för vindkraften. I projektet för Bredåsens vindkraftspark förenas miljökonsekvensbedömningen (MKB:n) med planförfarandet på det sätt som är möjligt i enlighet med MKB-lagen (252/2017).

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ för kapaciteten:

  • Alternativ 0. I alternativ 0 (ALT 0) byggs inte de planerade vindkraftverken och deras anslutning till stamnätet på Bredåsen. Det här alternativet utgör jämförelsealternativ i bedömningen. Det innebär att motsvarande elektricitetsmängd ska produceras någon annanstans och med andra elproduktionssätt.
  • Alternativ 1 (ALT 1). På Bredåsen byggs en vindkraftspark bestående av 43 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW, tornhöjd är 190 meter och rotorbladens längd 100 meter. Kraftverkens totalhöjd blir 290 meter.

  • Alternativ 2 (ALT 2). På Bredåsen byggs en vindkraftspark bestående av 44 vindkraftverk. Vindkraftverkens enhetseffekt är 5–10 MW, tornhöjd är 180 meter och rotorbladens längd 90 meter. Kraftverkens totalhöjd blir 270 meter.

Program för deltagande och bedömning (inkluderar även MKB-plan enligt 16 § i MKB-lagen)

Miljökonsekvensbeskrivning

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Närpes Vindkraft Ab Oy (Fortum), Hans Vadbäck tfn 050 587 9856, fornamn.efternamn@fortum.com
Konsult: Ramboll Finland Oy, Ville Yli-Teevahainen tfn 040 590 4286, Jonas Lindholm tfn 050 349 1156, fornamn.efternamn@ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, MKB: Heli Rasimus, tfn 0295 027 033, Planering: Jörgen Dalin, tfn 0295 027 781, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Diarienummer: EPOELY/2753/2020

Utgivare

Överst på sidan