Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Påverka nu

Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Östermark, Kurikka, Närpes, Södra Österbotten, Österbotten
Påverka nu: Du kan uttrycka din åsikt nu. Utlåtanden kan framföras senast 19.10.2023.
Ämne: Vindkraft, Vindkraftverksprojekt

Projektsbeskrivning

Enersense Wind Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för Paulakangas vindkraftsprojekt i Östermark. Bedömningsprogrammet är den projektansvariges plan om hur miljökonsekvensbedömningen ska genomföras i projektet.

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark. Avsikten är att den externa elöverföringen i projektområdet ska byggas med en jordkabel från projektområdet till Kärppiö elstation i Östermark. Projektområdet ligger cirka fem kilometer från Östermark centrum mot nordväst.

Projekts alternativ

  • ALT0: projektet genomförs inte.
  • ALT1: I området byggs högst 15 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 m, enhetseffekt 7–10 MW och totaleffekt 105–150 MW.
  • ALT2: I området byggs högst 9 vindkraftverk med en total höjd på 300 m, enhetseffekten 7–10 MW och totaleffekten 63–90 MW.

MKB-förfarandets tidstabell (kompletteras allteftersom förfarandet framskider):

  • MKB-programmet är framlagt till påseende 20.9.-19.10.2023

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 20.9.-19.10.2023 på följande platser enligt öppethållningstiderna:

  • Östermark servicepunkt, (Rasintie 1 A, 64700 Östermark)
  • Jurva servicepunkt, (Koulutie 3, 66300 Jurva)
  • Närpes stadshus (Kyrkvägen 2, 64200 Närpes)

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om bedömningsprogrammet tisdagen 3.10.2023 kl. 17.00-19.00 i Teak Oy:s High Tech Chamber-sal, Rasintie 1 A, 64700 Östermark. Kaffeservering från och med kl. 16.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Du kan delta via länken nedan:

Länk till infomötet för allmänheten

 

Åsikter och utlåtanden

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 19.10.2023 till adress:
registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/2296/2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 20.11.2023. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på denna sida.

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/paulakangasvindkraftMKB

Projekts kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på +)

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Enersense Wind Oy, Henna Hyttinen,
henna.hyttinen@enersense.com, tfn 040 533 0491
Konsult: Ramboll Finland Oy, Ville Yli-Teevahainen, ville.yli-teevahainen@ramboll.fi, tfn 040590 4286 och
Juha-Matti Märijärvi, juha-matti.marijarvi@ramboll.fi, tfn 040 825 6260
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Satu Ala-Könni,
satu.ala-konni@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 066
Diarienummer: EPOELY/2296/2023

Utgivare