Nord Stream 2 AG, Nord Stream 2, Uusimaa

Hankkeen kuvaus

Nord Stream 2-hankkeessa rakennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Reitti kulkee Venäjällä sijaitsevasta rantautumispaikasta Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta rantautumispaikalle Saksaan. Suomen talousvyöhykkeellä reitti noudattaa nykyisten Nord Stream -putkilinjojen reittiä. Reitin kokonaispituus on noin 1200 km, josta Suomen talousvyöhykkeellä 378 km. YVA-menettelyssä arvioitavat hankkeen toiminnot sijoittuvat merialueelle ja liitännäistoiminnot maa-alueille. YVA-menettelyn ja hankkeen luvituksen aikataulut on alustavasti suunniteltu niin, että rakentaminen voisi tapahtua vuosina 2018-2019.

Hankkeen vaihtoehdot

Suomen kansallisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitettävät vaihtoehdot:

  • Toteuttamatta jättäminen nollavaihtoehtona;
  • Nord Stream 2 -reitti Suomen talousvyöhykkeellä;
  • Reitin alavaihtoehdot ALT E1 ja ALT E2 Porkkalasta etelään sekä ALT W1 ja ALT W2 Suomen   talousvyöhykkeen länsiosassa.
  • Rakentamisvaihtoehtoina on lisäksi arvioitu kaksi vaihtoehtoista tapaa toteuttaa käyttöönoton valmistelu.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Espoo-raportti ja Espoo-kartasto

 

Kuulutus ja lausuntopyyntö

 

Environmental impact assessment report, Finland

Espoo report and Espoo Atlas

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta sekä selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet

 

 

 

 

 

Julkaistu 1.7.2013 klo 12.58, päivitetty 31.1.2019 klo 18.41

Julkaisija: