Hyppää pääsisältöön

Tiettyjen jätevientien vuosiraportointi

Jätteen viejä on velvollinen pitämään kirjaa ja raportoimaan tietoja Suomesta hyödynnettäväksi viedystä öljyjätteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja yhdyskuntajätteestä. Tiivistelmä edellisenä vuonna hyödynnetyistä jätteistä on toimitettava Suomen ympäristökeskukselle. Tiedot kerätään kierrätystavoitteiden saavuttamisen seurantaa ja EU-raportointia varten.

Kuka on velvollinen raportoimaan?

Kirjanpito- ja raportointivelvoite koskee luvanvaraisessa kansainvälisessä jätesiirrossa ilmoituksen tekijää ja ns. vihreiden jätteiden siirrossa jätesiirron järjestäjää.
Jätettä toiseen maahan siirtävän selvilläolo-, kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteesta säädetään jätelain (646/2011) 117 c §:ssä.

Mitä raportoidaan?

Raportointivelvoite koskee hyödynnettäväksi vietyä jäteöljyä, rakennus- ja purkujätettä ja yhdyskuntajätettä. Raportointivelvoitteen ulkopuolella jäävät sellaiset yhdyskuntajätteet ja rakennus- ja purkujätteet, joiden jätehuollon järjestäminen kuuluu tuottajan vastuulle. 

Hyödyntämisellä tarkoitetaan tässä:

 • yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttöön valmistelua tai kierrätystä
 • rakennus- ja purkujätteen uudelleenkäyttöön valmistelua, kierrätystä, käyttöä maantäyttöön tai muuta materiaalina hyödyntämistä ja
 • jäteöljyn uudistamista ja muuta käsittelyä.

Raportoitavia tietoja ovat:

 • jätteen viejän, tuottajan ja käsittelylaitoksen tunnistetiedot
 • toiseen maahan siirretyn jätteen määrä
 • jätenimike
 • sanallinen kuvaus jätteestä
 • jätteen tyyppi
 • toiminta, jossa jäte on syntynyt
 • jätteen käsittelytapa.

Öljyjätteestä raportoidaan lisäksi viedyn jäteöljyn tyyppi.
Tiivistelmään sisällytettävistä tiedoista on säädetty tarkemmin jäteasetuksen 978/2021 39 §:ssä ja liitteessä 5.

Jätelaki 646/2011 (Finlex)

Jäteasetus (978/2021) (Finlex)

Raportointiaikataulu

Tiivistelmä edellistä kalenterivuotta koskevien jätevientien kirjanpitotiedoista on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Suomen ympäristökeskukselle. Ensimmäinen raportointi koskee vuoden 2022 tietoja.

Miten raportoidaan?

Raportoitavat tiedot ilmoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Finnish TFS -järjestelmään sisältyvässä raportointiosiossa. Järjestelmä on englanninkielinen. Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi -palvelun kautta. Tunnistautumisen voi tehdä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjautuminen edellyttää, että

 • yrityksen perustiedot on lisätty järjestelmään ennen kirjautumista. Pyyntö yrityksen lisäämisestä järjestelmään lähetetään osoitteella wastereports@syke.fi.
 • kirjautujalla on yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön myöntämä valtuutus Suomi.fi -palvelussa.
Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje - tiettyjen jätevientien vuosiraportointi jätelain 117c §:n mukaisesti (pdf, 351 kt)

 

Lisätietoja

Jätevientien raportointiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä wastereports(at)syke.fi.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)