Hyppää pääsisältöön

Ajankohtaista kansainvälisistä jätesiirroista

Ajankohtaisia uutisia muun muassa lainsäädännön muutoksista ja tulevista tilaisuuksista.

Peruskoulutusta kansainvälisistä jätesiirroista

Suomen ympäristökeskus järjesti webinaarin kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvistä käytännöistä ja lainsäädännöstä 14.3.2023. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin. 

Raportointisivusto toiseen maahan hyödynnettäväksi siirretyille jätteille

Jätettä toiseen maahan siirtävien on ollut vuodesta 2022 lähtien pidettävä kirjaa toiseen maahan tietyistä hyödynnettäväksi viedyistä jätteistä. Kerättävät tiedot koskevat jätteen määrää, ominaisuuksia ja käsittelytapoja sekä jätesiirtoon osallisten ja jätettä käsittelevien tahojen yhteystietoja. Tietoja on kerättävä ja raportoitava seuraavien jätteiden kuljetuksista:

 • yhdyskuntajätteet
 • jäteöljy
 • rakennus- ja purkujätteet

Tietoja keräämällä seurataan kierrätystavoitteiden saavuttamista sekä kerätään tietoa EU:n edellyttämää raportointia varten.

Tiedot on raportoitava vuosittain Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään järjestelmään, joka löytyy osoitteesta finnishtfs.fi . Kyseessä on kansainvälisten jätesiirtojen järjestelmän (Finnish TFS) yhteyteen perustettu uusi raportointiosio.

Järjestelmän toiminnasta vastaa ja sitä ylläpitää Suomen ympäristökeskus (Syke). Yrityksen perustiedot tulee lisätä järjestelmään ennen ensimmäistä raportointia. Pyyntö yrityksen lisäämisestä järjestelmään lähetetään osoitteeseen wastereports@syke.fi .

Tiedot on raportoitava jatkossa vuosittain raportointivuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen tietojen ilmoittamisen määräaika on 28.2.2023.

Ennen raportointia yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on valtuutettava raportoija suomi.fi -sivustolla. Valtuuttaja tarvitsee valtuutettavan henkilön nimen ja henkilötunnuksen.

 1. Tunnistaudu suomi.fi-sivustolla.
 2. Valitse ylävalikosta Valtuudet
 3. Valitse Yrityksen valtuudet
 4. Valitse listasta organisaatio, jonka valtuudet haluat antaa henkilölle
 5. Klikkaa kohtaa Anna valtuuksia (vasemmalla olevassa listassa ylimpänä)
 6. Valtuustyyppi (1/7): Valitse Asiointivaltuus
 7. Osapuolet (2/7): Valitse Lisää henkilö, mikäli haluat valtuuttaa henkilön organisaatiosi sisältä
 8. Valtuusasiat (3/7): Kirjoita hakukenttään Kansainvälisten jätesiirtojen vuosiraportointi jätevienneistä tai Kansainvälisten jätesiirtojen vuosiraporttien katselu, riippuen siitä haluatko valtuuttaa henkilön ilmoittamaan vai vain katselemaan tietoja. Ilmoitusoikeudella saa myös katsella
 9. Valitut valtuusasiat (4/7): Valitse Seuraava
 10. Valtuuden vahvistajat (5/7): Valitse Seuraava
 11. Voimassaolo (6/7): Valitse haluamasi pituinen voimassaolo
 12. Yhteenveto ja vahvistus (7/7): Tarkista tiedot ja valitse Vahvista

Uusi raportointiosio on vasta otettu käyttöön, joten siitä saattaa löytyä vielä pieniä puutteita. Korjaus- ja parannusehdotuksia voi lähettää osoitteeseen wastereports@syke.fi. Samaan osoitteeseen voi myös lähettää rekisteriin ja raportointivelvoitteisiin liittyviä kysymyksiä.

Jätesiirtojärjestelmän käyttöohje - tiettyjen jätevientien vuosiraportointi jätelain 117c §:n mukaisesti (pdf, 351 kt)

Muutos Suomessa jätettä kuljettavien kuljetusliikkeiden rekisteröintivaatimuksiin tuli voimaan 1.1.2023 alkaen

Jätteen kuljettajien rekisteröitymistä jätehuoltorekisteriin koskeva jätelain 94 §:n muutos astui voimaan 1.1.2023. Rekisteröitymistä jätehuoltorekisteriin edellytetään kaikilta, jotka kuljettavat jätettä ammattimaisesti Suomessa. Vaatimus koskee myös ulkomaisia jätteen kuljettajia. Suomalaiset kuljetusyritykset hakevat rekisteröintiä jätehuoltorekisteriin oman toimialueensa ELY-keskukselta. Ulkomaiset kuljetusyritykset hakevat rekisteröitymistä tai vastavuoroista hyväksyntää (merkitsemistä jätehuoltorekisteriin) Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Jätelain muutosten myötä kuljetusyritysten alihankkijarekisteröinnit poistuvat sitä mukaa, kun suomalainen yritys, jonka alihankkijoiksi kuljetusyritykset on rekisteröity, hakee uutta hyväksyntää jätehuoltorekisteriin. Ulkomaiset, suomalaisen yrityksen alihankkijoina jätehuoltorekisterissä olevat kuljetusyritykset voivat kuljettaa jätettä Suomessa korkeintaan 31.12.2024 saakka. Suomalaisten kuljetusyritysten osalta alihankkijarekisteröinnit päättyvät viimeistään 31.12.2025.

Lisätietoja rekisteröinnistä: Register for waste carriers and brokers in Finland (ymparisto.fi)

Ulkomaisten kuljettajien jätehuoltorekisteröintiä koskevat kyselyt: jatehuoltorekisteri.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)