Hoppa till huvudinnehåll

St1 Oy:s Bränsleterminal och kaj - Ingå Joddböle

Projektet omfattar bygge av en drivmedelsterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle samt deponering av de sediment som muddras bort från det kajområdet. Projektet omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av kemikalier. Kemikalierna förs till hamnen med fartyg, lossas, lagras, tillförs nödvändiga tillsatsmedel och transporteras vidare som landsvägstransporter inom framförallt södra Finland.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Ingå
Ämne: Energi- och materialöverföring samt lagring, Trafik, Lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter, Farleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer, kanaler

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar bygge av en drivmedelsterminal och en ny kaj på hamn- och industriområdet i Ingå Joddböle samt deponering av de sediment som muddras bort från det kajområdet. Projektet omfattar terminalfunktionerna i hamnen (lossning av fartyg) samt lagring av kemikalier. Kemikalierna förs till hamnen med fartyg, lossas, lagras, tillförs nödvändiga tillsatsmedel och transporteras vidare som landsvägstransporter inom framförallt södra Finland.

Den projektansvariga i MKB-processen är St1 Oy. St1 fokuserar på marknadsföring av bränslen, raffinering av olja och förnybara energilösningar som avancerade avfallsbaserade etanolbränslen och industriell vindkraft.

Kajen kommer även att användas för hantering av torrlast i Inkoo Shipping Oy:s verksamhet. Vägen till kajen planeras med beaktande av säkerhetsbestämmelser så att den betjänar verksamheten vid såväl bränsleterminalen som Inkoo Shipping Oy. De laster som ska hanteras på den nya kajen är bulklast av samma slag som hanteras på den nuvarande kajen i Ingå hamn.  Bränsleterminalens fartyg och fartyg i anslutning till Inkoo Shipping Oy:s verksamhet ligger inte vid kajen samtidigt. Fartygens ankomst kontrolleras genom hamnens nuvarande system.

Projektets alternativ

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:

  • VE0 0-alternativet: terminalen och den nya kajen byggs inte.
  • VE1: ny bränsleterminal och ny kaj byggs för lastning och lossning av bränslen och torrlast på området intill den nuvarande hamnen där det för närvarande bedrivs lagring av stenmaterial och som tidigare har schaktats till ett jämnt fält. Det lagerområde som projektet kräver skulle lokaliseras till det utjämnade fältet. Den sammanlagda storleken på bränslelagren är 70 000 m3 + en option 15 000 m3. Dessutom granskas deponering av massor från muddring av kajen på Ingå hamns område. För havsdeponering granskas dessutom tre alternativa havsdeponeringsområden.

MKB-programmet

MKB-beskrivningen

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: St1 Oy, https://www.st1.fi, Tuula Gåpå, förnamn.efternamn(at)st1.fi, tfn. 050 568 6007
Konsult: AFRY Finland Oy, www.afry.com, Karoliina Jaatinen, förnamn.efternamn(at)poyry.com, tfn. 040 660 4407
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Överinspektör Liisa Nyrölä, förnamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, tfn. +358295021064
Diarienummer: UUDELY/3206/2020

Utgivare