Hoppa till huvudinnehåll

Koppö Energia Oy, framställning av syntetisk metan, Kristinestad

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort. Projektområdets areal är cirka 37 hektar.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Kristinestad, Österbotten
Ämne: Kemisk industri, Integrerade kemiska anläggningar

Beskrivning av projekt

Projektets mål är att producera klimatneutral energi genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet och av återvunnen koldioxid samt vätgas producerad förnybar energi tillverka syntetisk metan (LSNG = Liquid syntethic natural gas). I processen vid tillverkning av syntetisk metan uppkommer en biprodukt i form av värme och syre. Koldioxid hämtas till industriområdet på Björnön från områden utanför och metan som tillverkats transporteras bort från projektområdet med tankbilar. Vattnet som behövs i processen och kylvattnet för anläggningen tas från havsområdet, dit också avleds kylvatten som inte kan återvinnas och det salthaltiga vattnet som uppstår som rejekt vid avsaltningen. Anläggningshelheten framställer cirka 55 000 ton flytande syntetisk metan per år.

Enligt planerna byggs anläggningshelheten på Björnöns industriområde, på den södra sidan av det gamla kraftverket. Projektområdet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Kristinestads centraltätort. Projektområdets areal är cirka 37 hektar.

Alternativ i bedömningen

I miljökonsekvensbedömningen granskas följande alternativ:

  • Alternativ ALT0: Projektet förverkligas inte.
  • Alternativ ALT1: Tillverkning av syntetisk vätgas och metan; cirka 27 000 t/a vätgas, med vilken 55 000 t/a syntetisk metan tillverkas.

Bedömningsprogram

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Koppö Energia Oy, Erik Trast, etrast@cpc-germania.com, tel. 050 530 3705
Konsult: Ramboll Finland Oy, Niklas Virkkala, niklas.virkkala@ramboll.fi, tel. 050 344 0030
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Jutta Lillberg-Puskala, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi, tel. 0295 027655
Diarienummer: EPOELY/2781/2022

Utgivare