Hoppa till huvudinnehåll

Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik som tillverkar katodaktivt material på Långskogens industriområde på en tomt som är cirka 51 ha och ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Region: Vasa, Korsholm, Österbotten
Ämne: Kemisk industri, Integrerade kemiska anläggningar

Projektbeskrivning

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik som tillverkar katodaktivt material på Långskogens industriområde på en tomt som är cirka 51 ha och ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost. Antalet byggnader i fabrikshelheten beror på vilken produktionskapacitet som genomförs. Fabriksverksamheten kräver en areal på cirka 19 hektar för en årsproduktion på 20 000 ton och cirka 31 hektar för en årsproduktion på 60 000 ton.

Litiumjärnfosfat (LFP) som tillverkas vid fabriken är ett katodmaterial (CAM) som används i battericeller. Målet är att fabriken ska tillverka 20 000–60 000 ton LFP-material per år. I MKB-bedömningen beaktas en produktionskapacitet ända upp till 60 000 t/a. Produktionsprocessen för LFP består av sex delprocesser, vilka är grovmalning I, finmalning II, spraytorkning, sintring, jetmalning och blandning samt screening och förpackning. Kemikalier används i anläggningens produktionsprocess. 
 

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • ALT0: projektet genomförs inte.
  • ALT1: projektet genomförs genom att bygga en produktionsanläggning i Vasa. I alternativ ALT1 bedöms två produktionskapaciteter: CAM-produktion på 20 000 och 60 000 ton per år.

MKB-förfarandets tidstabell (kompletteras altt eftersom förfarandet framskider):

  • MKB-programmet är framlagt till påseende 12.1.-10.2.2023
  • Kontaktmyndighetens utlåtandre om MKB-programmet 13.3.2023
  • MKB-beskrivningen är framlagt till påseende 1.6.-21.7.2023

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

Papperversionen av MKB-beskrivningen kans läsas 1.6.-21.7.2023 på följande platset enligt öppethållningstiderna:

  • Vasa stads medborgarinfo, Ekgården, Teräsgränd 1, 65100 Vasa 
  • Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 

Informationsmöte

Ett infomöte om bedömningsbeskrivningen ordnas för allmänheten tillsammans med Freyr Battery Finland Oy:s projekt för en battericellsfabrik onsdagen 14.6.2023 kl. 17.00–19.30 i Futura I, Företagaregatan 17, Vasa. Kaffeservering med början kl. 16.30. Det är också möjligt att delta i infomötet på distans.

Länk till infomötet för allmänheten läggs ut på förhand på denna sida.

Åsikter

Åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 21.7.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa (referens EPOELY/45/2023).

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen senast 21.9.2023. Den motiverade slutsatsen samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsbeskrivningen publiceras på denna sidan. 
 

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/freyrcamfabrikvasaMKB 

Projekts kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på +)

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Freyr Battery Finland Oy,
Tor Stendahl, tor.stendahl@freyrbattery.com, tfn 040 523 16 35 och
Mads Redigh Karlsen, mads.redigh.karlsen@freyrbattery.com, tfn +47 9206 6420.
Konsult: Ramboll Finland Oy,
Antti Lepola Tel. +358 20 755 611, antti.lepola@ramboll.fi och
Nea Ferin Tel. +358 401 216 917, nea.ferin@ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten,
Pia Jaakola Tel. +358 295 027 638, pia.jaakola@ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/45/2023

Utgivare

Överst på sidan