Hoppa till huvudinnehåll

Freyr Battery Finland Oy, CAM-fabrik, Vasa

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik som tillverkar katodaktivt material på Långskogens industriområde på en tomt som är cirka 51 ha och ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost.
Projektstatus
Tillstånd: Avslutad / motiverad slutsats given
Områden: Vasa, Korsholm, Österbotten
Ämne: Kemisk industri, Integrerade kemiska anläggningar

Projektbeskrivning

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga en fabrik som tillverkar katodaktivt material på Långskogens industriområde på en tomt som är cirka 51 ha och ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost. Antalet byggnader i fabrikshelheten beror på vilken produktionskapacitet som genomförs. Fabriksverksamheten kräver en areal på cirka 19 hektar för en årsproduktion på 20 000 ton och cirka 31 hektar för en årsproduktion på 60 000 ton.

Litiumjärnfosfat (LFP) som tillverkas vid fabriken är ett katodmaterial (CAM) som används i battericeller. Målet är att fabriken ska tillverka 20 000–60 000 ton LFP-material per år. I MKB-bedömningen beaktas en produktionskapacitet ända upp till 60 000 t/a. Produktionsprocessen för LFP består av sex delprocesser, vilka är grovmalning I, finmalning II, spraytorkning, sintring, jetmalning och blandning samt screening och förpackning. Kemikalier används i anläggningens produktionsprocess. 
 

Projektalternativ

I miljökonsekvensbedömningen granskas två alternativ för kapaciteten:

  • ALT0: projektet genomförs inte.
  • ALT1: projektet genomförs genom att bygga en produktionsanläggning i Vasa. I alternativ ALT1 bedöms två produktionskapaciteter: CAM-produktion på 20 000 och 60 000 ton per år.

MKB-förfarandets tidstabell (kompletteras altt eftersom förfarandet framskider):

  • MKB-programmet är framlagt till påseende 12.1.-10.2.2023
  • Kontaktmyndighetens utlåtandre om MKB-programmet 13.3.2023
  • MKB-beskrivningen är framlagt till påseende 1.6.-21.7.2023
  • Kontaktmyndighetens motiverade slutsats 21.9.2023

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

 

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/freyrcamfabrikvasaMKB 

Projekts kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på +)

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Freyr Battery Finland Oy,
Tor Stendahl, tor.stendahl@freyrbattery.com, tfn 040 523 16 35 och
Mads Redigh Karlsen, mads.redigh.karlsen@freyrbattery.com, tfn +47 9206 6420.
Konsult: Ramboll Finland Oy,
Antti Lepola Tel. +358 20 755 611, antti.lepola@ramboll.fi och
Nea Ferin Tel. +358 401 216 917, nea.ferin@ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten,
Pia Jaakola Tel. +358 295 027 638, pia.jaakola@ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/45/2023

Utgivare