Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Freyr Battery Finland Oy, CAM-tehdas, Vaasa

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee katodiaktiivimateriaalia valmistavan tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle noin 51 ha:n tontille, 8 kilometriä Vaasan keskustasta kaakkoon.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Vaasa, Mustasaari, Pohjanmaa
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 21.7.2023 saakka.
Aihealue: Kemianteollisuus, Peruskemianteollisuuden laitokset

Hankkeen kuvaus

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee katodiaktiivimateriaalia valmistavan tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle noin 51 ha:n tontille, 8 kilometriä Vaasan keskustasta kaakkoon. Tehdaskokonaisuuden rakennusten määrä riippuu toteutettavasta tuotantokapasiteetista. Tehtaan toimintojen vaatima pinta-ala on 20 000 tonnin vuosituotannolla noin 19 hehtaaria ja 60 000 tonnin vuosituotannolla noin 31 hehtaaria.

Laitoksella valmistettava litiumrautafosfaatti (LFP) on katodimateriaali (CAM), jota käytetään akkukennoissa. Tehtaan tavoitteena on tuottaa 20 000 – 60 000 tonnia LFP-materiaalia vuodessa. YVA-arvioinnissa on huomioitu tuotantokapasiteetti 60 000 t/a asti. LFP:n tuotantoprosessi koostuu kuudesta osaprosessista, jotka ovat jauhatus I, jauhatus II, spraykuivaus, sintraus, suihkujauhatus ja sekoitus sekä seulonta ja pakkaus. Laitoksen tuotantoprosessissa käytetään kemikaaleja. 
 

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: hanketta ei toteuteta.
  • VE1: hanke toteutetaan perustamalla tuotantolaitos Vaasaan. Vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kaksi tuotantokapasiteettia: CAM-tuotanto 20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

  • YVA-ohjelma nähtävillä 12.1.-10.2.2023
  • Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta annettu 13.3.2023
  • YVA-selostus nähtävillä 1.6.-21.7.2023

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 1.6.-21.7.2023 seuraavissa paikoissa aukioloaikoina:

  • Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Tammipiha, Teräksenkuja 1, 65100 Vaasa 
  • Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari 

Yleistötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään yhdessä Freyr Battery Finland Oy:n akkukennotehtaan hankkeen kanssa keskiviikkona 14.6.2023 klo 17.00-19.30 Futura I, Yrittäjänkatu 17, Vaasa. Kahvitarjoilu alkaa klo 16.30.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta tälle verkkosivulle.

 

Mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 21.7.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa (viitteeksi EPOELY/45/2023).

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen perustellun päätelmän 21.9.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

 
Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/freyrcamtehdasvaasaYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

www.ymparisto.fi/freyrcamtehdasvaasaYVA

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Freyr Battery Finland Oy,
Tor Stendahl, tor.stendahl@freyrbattery.com, puh. 040 523 16 35 ja
Mads Redigh Karlsen, mads.redigh.karlsen@freyrbattery.com, puh. +47 9206 6420.
Konsultti: Ramboll Finland Oy,
Antti Lepola Puh. +358 20 755 611, antti.lepola@ramboll.fi ja
Nea Ferin Puh. +358 401 216 917, nea.ferin@ramboll.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
Pia Jaakola Puh. +358 295 027 638, pia.jaakola@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/45/2023

Julkaisija