Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Sulkavuori, Tampere

Keskuspuhdistamon mitoitus on 360 100 asukasta vuonna 2040. Käsittelyn mitoitus sisältää tiettyjä teollisuuden jätevesiä ja mahdollisesti muualta tuotavia lietteitä.
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alue: Tampere, Pirkanmaa
Aihealue: Jätehuolto, Vesihuolto, Muiden jätteiden poltto- tai käsittelylaitokset, Jätevesien käsittelylaitokset

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Keskuspuhdistamo ja lietteen käsittelylaitos sijaitsevat Tampereen Sulkavuoressa lähellä Koivistonkylän, Taatalan, Nirvan ja Lahdesjärven kaupungin osia. Keskuspuhdistamon mitoitus on 360 100 asukasta vuonna 2040. Käsittelyn mitoitus sisältää tiettyjä teollisuuden jätevesiä ja mahdollisesti muualta tuotavia lietteitä.

Vaihtoehto VE NYKY+. Puhdistamoiden puhdistusprosesseja tehostetaan. Tampereen Viinikanlahden ja  Raholan sekä Lempäälän puhdistamot laajennetaan vastaamaan keskuspuhdistamon puhdistustasoa ja Kuhmalahden puhdistamo saneerataan. Tarvittavat lisäalueet ovat puhdistamoiden läheisyydessä. Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven jätevedet johdetaan kuten nykyisin käsiteltäviksi Tampereen Viinikanlahteen. Lempäälän, Vesilahden ja Kuhmalahden puhdistamot jatkavat toimintaa. Lietteenkäsittely hankitaan ostopalveluna.

Vaihtoehto VE Sulkavuori. Sulkavuoreen louhitaan ja rakennetaan keskuspuhdistamo ja lietteenkäsittelylaitos. Jätevesi johdetaan Sulkavuoreen joko Viinikanlahden kautta kalliotunnelissa tai putkitunnelissa, tai suoraan verkostosta. Puhdistettu jätevesi johdetaan purkutunnelia pitkin Pyhäjärveen Viinikanlahden kautta tai kalliotunnelia pitkin Vihilahden kautta Pyhäjärven päävirtaukseen. Molemmissa on uusi purkuputki järvessä. Kalliotunneleiden ajotunnelit sijaitsevat Sulkavuoressa ja Vihilahdessa. Jäteveden siirtolinjavaihtoehdot ja pumppaamot sijoittuvat Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän taajamiin maa- ja vesialueille. Lietteenkäsittelyn vaihtoehdot ovat polttolaitos tai poltto muualla ja mädätyslaitos tai mädätys muualla. Viinikanlahden, Raholan, Kuhmalahden, Lempäälän ja Vesilahden puhdistamot joko lopetetaan tai jäävät pumppaamoiksi.

 

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma liite (pdf, 781 kt)
 • Arviointiohjelma on nähtävillä 7.8. -24.9.2010 Tampereen Palvelupiste Frenckell,Frenckellinaukio 2 B; Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8, Pirkkalan kunnanvirasto, Suupantie 11 ja Nokian kaupunki, Harjukatu 23. Ohjelma on lisäksi luettavissa kirjastoissa:Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2, Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1, Koivistonkylän kirjasto, Lehvänkatu 9, Härmälän kirjasto, Nuolialantie 47, Peltolammin kirjasto, Säästäjänkuja 16; Lempäälän pääkirjasto, Lempäälän Aleksi 1, Sääksjärven kirjasto, Pitkäahteentie 1; Pirkkalan pääkirjasto, Suupankuja 2 ja Nuolialan kirjasto, Jaakontie 3; ja Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38.
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 74 kt)
 • Yleisötilaisuus  7. syyskuuta  2010 klo 18–20 Pirkanmaan ammattiopistolla, Koivistontie 31, Tampere  
 • Yleisötilaisuuden muistio (pdf, 32 kt)
 • Mielipidelomake (pdf, 35 kt)
 • Tiedoksi yhteisöille (pdf, 29 kt)
 • Lausuntopyyntö (pdf, 30 kt)
 • Lausuntojen määräaika: 24.9.2010 mennessä
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (pdf, 459 kt)

 Arviointiselostus

YVA-selostus on myös yleisön nähtävillä kuulutusaikana vaikutusalueen kunnissa Tampereen Palvelupiste Frenckellissä, Lempäälän kunnassa pääkirjastolla, Pirkkalan kunnassa vanhalla pääkirjastolla, Nokian kaupungilla ja Kangasalan kunnassa. Selostus on lisäksi luettavissa Tampereen pääkirjasto Metsossa, lukusali Frenckellissä, Koivistonkylän, Härmälän, Peltolammin, Lempäälän, Sääksjärven, Pirkkalan, Nuolialan, Nokian, Kangasalan ja Kuhmalahden kirjastoissa ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere).    

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta on nähtävänä myös edellä mainituissa paikoissa.

Uusi arviointiselostus (nähtävillä 4.2.-4.4.2013)

Arviointiselostuksessa esitellään seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto VE NYKY+. Puhdistamoiden puhdistusprosesseja tehostetaan. Tampereen Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän puhdistamot laajennetaan vastaamaan keskuspuhdistamon puhdistustasoa. Tarvittavat lisäalueet ovat puhdistamoiden läheisyydessä. Ylöjärven ja osa Pirkkalan jätevesistä johdetaan kuten nykyisin käsiteltäviksi Tampereen Raholan puhdistamolle.  Kangasalan ja osa Pirkkalan jätevesistä johdetaan kuten nykyisin käsiteltäviksi Tampereen Viinikanlahteen ja Vesilahden jätevedet Lempäälään. Lietteenkäsittely hankitaan ostopalveluna.

Vaihtoehto VE Sulkavuori. Sulkavuoreen louhitaan ja rakennetaan keskuspuhdistamo ja lietteenkäsittelylaitos. Jätevedet johdetaan Sulkavuoreen Viinikanlahden kautta kalliotunnelissa tai tunneliin liittyvää putkilinjaa pitkin. Puhdistettu jätevesi johdetaan kalliotunnelilla Vihilahden kautta, josta edelleen putkilinjaa pitkin Pyhäjärveen. Järveen asennetaan uusi purkuputki. Kalliotunneleiden ajotunnelit sijaitsevat Sulkavuoressa ja Vihilahdessa. Jäteveden siirtolinjavaihtoehdot ja pumppaamot sijoittuvat Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän taajamiin maa- ja vesialueille. Lietteenkäsittelyn vaihtoehdot ovat lietteen kuivaus ja poltto tai lietteen mädätys. Viinikanlahden ja Raholan puhdistamot puretaan ja niiden tilalle rakennetaan jäteveden pumppaamot. Lempäälän puhdistamo puretaan ja alueelle jää jäteveden pumppaamo. Keskuspuhdistamon maanpäällisten rakennusten alueelta poistetaan Lakalaivan vanha kaatopaikkatäyttö. Vaihtoehtotarkastelu ei koske Tampereen Kämmenniemen ja Polson, Ylöjärven Kurun ja Kangasalan Kuhmalahden puhdistamoita.

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 4.2. – 4.4.2013 vaikutusalueen kunnissa: Tampereen kaupunki, Palvelupiste Frenckell,Frenckellinaukio 2 B Lempäälän kunta, Palvelupiste, Tampereentie 8
Pirkkalan kunta, Palvelupiste, Suupantie 11
Nokian kaupunki, Harjukatu 23
Kangasalan kunta, Urheilutie 13.

Selostus on luettavissa seuraavissa kirjastoissa: Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2; Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1; Koivistonkylän kirjasto, Lehvänkatu 9; Härmälän kirjasto, Nuolialantie 47; Peltolammin kirjasto, Säästäjänkuja 16; Lempäälän pääkirjasto, Aleksi 1; Sääksjärven kirjasto, Pitkäahteentie 1; Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2; Nuolialan kirjasto, Jaakontie 3; Nokian pääkirjasto, Härkitie 6; Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2 ja Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26. Selostus on lisäksi luettavissa Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38. 

 • Tiedoksi yhteisöille (pdf, 14 kt)
 • Mielipidelomake (word, 23 kt) (Mikäli avatessa pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, klikkaa "peruuta", jolloin lomake aukeaa) 
 • Lausuntopyyntö (pdf, 15 kt)
 • Kuulutus (pdf, 20 kt)
 • Yleisötilaisuus maanantaina 18.2.2013 klo 14 ja klo 18 osoitteessa Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere. Lisäksi hankkeeseen voi tutustua asiantuntijoiden opastuksella klo 12-20.
 • Yleisötilaisuuden muistio (pdf, 2,46 Mt) 18.2.2013
 • Lausuntojen määräaika: 4.4.2013 mennessä
 • Yhteysviranomaisen lausunto Pirkanmaan keskuspuhdistamon Sulkavuoren vaihtoehdon YVA-selostuksesta 29.5.2013 (pdf, 254 kt)

  Lausunto on yleisön nähtävillä kuukauden ajan virastoissa, kirjastoissa ja internetissä seuraavasti:

  • Tampereen kaupunki, Palvelupiste Frenckell,Frenckellinaukio 2 B
  • Lempäälän kunta, Palvelupiste, Tampereentie 8
  • Pirkkalan kunta, Palvelupiste, Suupantie 11
  • Nokiankaupunki, Harjukatu 23
  • Kangasalan kunta, Urheilutie 13.

  Lausunto on luettavissa seuraavissa kirjastoissa:Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2; Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1; Koivistonkylän kirjasto, Lehvänkatu 9; Härmälän kirjasto, Nuolialantie 47; Peltolammin kirjasto, Säästäjänkuja 16; Lempäälän pääkirjasto, Aleksi 1; Sääksjärven kirjasto, Pitkäahteentie 1; Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2; Nuolialan kirjasto, Jaakontie 3; Nokian pääkirjasto, Härkitie 6; Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2 ja Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26; Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38. Yliopistonkatu 38 ja internet-sivuilta. 

  YVA-menettely päättyy tähän yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta. 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Tampereen Vesi
Yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, Sirpa Lindroos, puh. 0295 027 869, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: PIRELY/23/07.04/2010

Julkaisija

Takaisin ylös