Hoppa till huvudinnehåll

Eolus Finland Oy, Havsvindkraftprojektet Navakka, området utanför Satakunda, Bottenhavet

Eolus Finland Oy planerar ett havsvindkraftsprojekt vid namn Navakka på Bottenhavet utanför Björneborg och Merikarvia (Sastmola), på cirka 30 km avstånd från Finlands kust. Det planerade projektområdet be-finner sig inom Finlands ekonomiska zon, har en areal på cirka 670 km2 och gränsar i öster till Finlands territorialvattens yttre gräns.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Björneborg, Sastmola, Satakunta
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Eolus Finland Oy planerar ett havsvindkraftsprojekt vid namn Navakka på Bottenhavet utanför Björneborg och Merikarvia (Sastmola), på cirka 30 km avstånd från Finlands kust. Det planerade projektområdet befinner sig inom Finlands ekonomiska zon, har en areal på cirka 670 km2 och gränsar i öster till Finlands territorialvattens yttre gräns.  

Enligt planerna skall 70-100 vindkraftverk med en effekt per enhet på 15-25 MW byggas inom projektet.  Kraftverkens totala kapacitet skulle maximalt vara cirka 1 500 MW. Projektet innefattar också byggandet av konstruktioner för överföring av eletricitet på havsområdet. Vindkraftverken förbinds via kablar till havskraftstationer från vilka elektriciteten vidare överförs till en kraftstation på fastlandet.  Från denna kraftstation leds elektriciteten vidare till en kraftstation som ingår i det nationella nätverket via antingen jordkablar eller luftledningar. 

Projektets alternativ

Förverklingsalternativen för havsvindkraftverksområdet:

 • Alternativ VE0: Projektet genomförs inte.
 • Alternativ VE1: Maximalt 100 vindkraftverk. Kraftverken placeras inom ett cirka 402 km2 stort område.  Sjöfartens farleder tas i beaktande vid placeringen. 
 • Alternativ VE2: Maximalt 70 vindkraftverk. Kraftverken placeras inom ett cirka 241 km2 stort område på högst 75 meter djupa platser. Sjöfartens farleder tas i beaktande vid placeringen.

Elöverföringens alternativ

Alternativen för havskablar:

 • VEA: En cirka 40 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till Tahkoluoto (Vetenskär) kraftstation

 • VEB: En cirka 30 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till Tahkoluoto (Vetenskär) kraftstation

 • VEC: En cirka 30 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till Tahkoluoto (Vetenskär) kraftstation

 • VED: En cirka 45 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till landningsplatsen i Lankoori

 • VEE: En cirka 40 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till landningsplatsen i Lankoori

 • VEF: En cirka 50 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till landningsplatsen i Pihlauksenmaa

 • VEG: En cirka 55 km lång havskabelrutt från produktionsområdet till landningsplatsen i Pujonkulma

Elöverföringsalternativen på fastlandet:

 • VEVA: En cirka 40 km lång luftledning från Havs-Björneborgs kraftstation i Tahkoluoto (Vetenskär) till Ulvsby kraftstation dragen längs med den nuvarande kraftledningen eller med hjälp av samma stolpar som den nuvarande kraftledningen utnyttjar.

 • VEVB: En cirka 40 km lång luftledning från Lankoori till kraftstationen i Ulvsby dragen längs med den nuvarande kraftledningen eller med hjälp av samma stolpar som den nuvarande kraftledningen utnyttjar. Dessutom bör en ny kraftledningsrutt planeras för en del av sträckan.

 • VEVC: En cirka 27 km lång luftledning från Pihlauksenmaa till Raumo kraftstation dragen längs med den nuvarande kraftledningen eller med hjälp av samma stolpar som den nuvarande kraftledningen utnyttjar. Dessutom bör en ny kraftledningsrutt planeras för en del av sträckan.

 • VEVD: En cirka 21 km lång luftledning från Pujonkulma till Raumo kraftstation dragen längs med den nuvarande kraftledningen eller med hjälp av samma stolpar som den nuvarande kraftledningen utnyttjar. Dessutom bör en ny kraftledningsrutt planeras för en del av sträckan.

För alla elöverföringsalternativen på fastlandet granskas även möjligheten att förverkliga en del av kraftledningarna som jordkablar.

Bedömningsprogram

  Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning

  Offentlig tillställning

  Projektet och utvärderingsprogrammet presenterades vid öppna offentliga evenemang den 11 och 12 april 2023:

  Kort adress till denna sida: www.miljo.fi/navakkahavsvindkraftMKB 

  Projektets kontaktuppgifter
  Projektansvarige: Eolus Finland Oy, projektchef Patrik Niskanen, tel. 040 848 5260, patrik.niskanen@eolusvind.com
  Konsult: Sitowise Oy, ledande expert, gruppchef Heini Passoja, tel. 050 370 7513, heini.passoja@sitowise.com
  Kontaktmyndighet: Egentliga Finlands NTM-central, överinspektör Marja Nuottajärvi, tel. 0295 022 055, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, överinspektör Sanna-Liisa Suojasto, tel. 0295 022 946
  Diarienummer: VARELY/7171/2022

  Utgivare