Hoppa till huvudinnehåll

Brännträsk vindkraftspark, Närpes

SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Närpes
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

SABA Wind Oy Ab planerar en vindkraftspark vid namn Brännsträsk vind i Nämpnäs by, Närpes stad. Projektområdet är avlångt i nord-sydlig riktning och har en maximal längd på ca 5 km. Områdets areal uppgår till ca 380 ha. Projektområdet är beläget på ca 8 kilometers avstånd från Närpes centrum. Bottenviken ligger som närmast på ca 500 meters avstånd väster om projektområdet. Det planerade vindkraftsområdet är beläget huvudsakligen på privat mark och SABA Wind har ingått avtal om arrende av området. Den totala effekten för vindkraftsparken uppgår beroende på typen av vindkraftsverk till 36-48 MW. Vindkraftsparken består då av 16-18 vindkraftverk med en enhetseffekt på 2-3 MW. Vindkraftsparken kommer att kopplas till det regionala nätet med en 110 kV kraftledning till endera Nixbackens elstation eller till elstationen som kommer att byggas i anslutning med EPV Vindkraft Ab:s vindkraftspark i Norrskogen. Kraftledningens längd varierar beroende på alternativ ca 11-17 km. SABA Winds målsättning är att ha vindkraftsparken i drift från och med år 2013.

Projektalternativ

  • ALT 0: Projektet genomförs inte, motsvarande energimängd produceras på annat sätt.
  • ALT 1: 18 st 2 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 100 m. Vindkraftsparkens totaleffekt: 36 MW.
  • ALT 2: 16 st 3 MW vindkraftsturbiner. Navhöjd ca 115 m. Vindkraftsparkens totaleffekt: 48 MW.

Bedömningsprogram

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: SABA Wind Oy Ab, Fredrik Lindahl, tfn +4670444 9094, fornamn.efternamn@saba.fi
Konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy, Mattias Järvinen, tfn 050 312 0295, fornamn.efternamn@fcg.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki puh. 0294 016 403, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/93/07.04/2010

Utgivare