Hyppää pääsisältöön

Seuraa vesitilannetta ja ennakoi riskejä

Kasteleeko tulva kellarin, onko vedessä sinilevää tai riittääkö kaivon vesi? Seuranta tukee varautumista sään ääri-ilmiöihin kuten tulviin ja kuivuuteen. Talvisin on käytössä myös lumikuorman sekä jää- ja routatilanteen seurannat. Myös sinä voit jakaa omat havaintosi vesi.fi-palvelussa.
Kuva
Ilmakuvassa Kangasalan taajama, metsiä ja vesistöjä.
© Thakala, Adobe Stock

Ymparisto.fi-palvelun perinteisesti kysytyimpiin aiheiseen kuuluvat hydrologiset eli vesitilanteen seurannat. Kaikki seurannat löytyvät vesi.fi-palvelusta, jonne pääset suoraan tämän sivun linkeillä. 

Vedenkorkeus ja virtaama

Eniten käytetyt seurannat liittyvät järvien ja jokien vedenkorkeuteen sekä virtaamien kasvuun. Myös pohjavesitilanne ja maankosteuden kehittyminen nousevat usein kysytyiksi aiheiksi. 

Vedenkorkeus, virtaama ja tulvat
Siirry (vesi.fi)
Kuivuustilanne: pohjavesi ja maankosteus
Siirry (vesi.fi)

Jaa omat havaintosi

Myös sinä voit osallistua seurantaan jakamalla havaintosi vesi.fi:ssä esimerkiksi vesitilanteesta, sinilevistä tai kaivon kuivumisesta. Vedenkorkeushavainnoista hyötyvät rantakiinteistöjen omistajat. Luistelijoita, hiihtäjiä sekä isojen hallien omistajia kiinnostavat usein lumikuorma tai jäätilanne.

Osallistu seurantaan jakamalla omat havaintosi vesi.fi:ssä
Jaa havaintosi!

Talvisemmat seurannat

Lumikuorman seuranta auttaa ennakoimaan esimerkiksi laajarunkoisten hallien ja muiden vastaavien rakennusten rakenneriskien todennäköisyyttä. Jäätilanteen seuranta tarjoaa lähinnä laskennallisen arvion jäänpaksuudesta koko maan tasolla sekä pistemäisiä havaintoja. Paikallinen jäätilanne vaatii aina tapauskohtaisen tutkimisen.

Lumitilanne - lumikuorma
Siirry (vesi.fi)
Jäätilanne koko maassa
Siirry (vesi.fi)
Routatilanne
Siirry (vesi.fi)

Kesän seurannat

Veden lämpötila
Siirry (vesi.fi)
Sinilevätilanne kesäkuusta elokuuhun
Siirry (vesi.fi)

Seuranta perustuu yhteistyöhön

Suomen ympäristökeskus (Syke) ja ELY-keskukset seuraavat vesi-, tulva- ja kuivuustilanteen kehittymistä yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa Tulvakeskuksessa, joka tarjoaa monipuolisia palveluita asiantuntijoiden lisäksi kaikille kiinnostuneille. Tarkemmin tulvakeskuksesta (vesi.fi)

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)