Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Påverka nu

Dalalandets vindkraftsprojekt, Nykarleby

Prokon Wind Energy Finland Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 20 kraftverk i Dalalandet i Nykarleby. Den externa elöverföringen från projektområdet sker antingen med en luftledning mot nordväst till Sandås elstation eller med jordkabel mot sydväst till elstationen i Storbötets vindkrafts-projekt.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Nykarleby, Vörå, Österbotten, Kauhava, Södra Österbotten
Påverka nu: Du kan uttrycka din åsikt nu. Utlåtanden kan framföras senast 26.6.2023.
Ämne: Vindkraft, Vindkraftverksprojekt

Projektbeskrivning

Prokon Wind Energy Finland Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 20 kraftverk i Dalalandet i Nykarleby. Den externa elöverföringen från projektområdet sker antingen med en luftledning mot nordväst till Sandås elstation eller med jordkabel mot sydväst till elstationen i Storbötets vindkraftsprojekt. 

Projektalternativ

  • ALT0: projektet genomförs inte.
  • ALT1: I området byggs högst 20 vindkraftverk med en total höjd på 300 m, enhetseffekten 8–10 MW och totaleffekten 160–200 MW.
  • ALT2: I området byggs högst 14 vindkraftverk med en total höjd på 300 m, enhetseffekten 8–10 MW och totaleffekten 112–140 MW.

Elöverförningsalternativ

  • SVEA: Elektriciteten överförs i en cirka sex (6) kilometers 110 kV:s luftledning från projektområdet mot nordväst till Sandås elstation. 
  • SVEB: Elektriciteten överförs i en cirka två (2) kilometers jordkabel från projektområdet mot sydväst till elstationen i Storbötets vindkraftsprojekt. Två ruttalternativ granskas för anslutningen till elstationen: SVEB1 på den södra sidan och SVEB2 på den norra sidan.

MKB-förfarandets tidtabell (komplettas altteftersom förfarandet framskider):

  • MKB-programmet är framlagt till påseende 26.5.-26.6.2023

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 26.5.-26.6.2023 enligt öppethållningstiderna:

  • Nykarleby stadshus, (Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby)
  • Alahärmä bibliotek (Kirjastokuja 4, 62300 Härmä)
  • Oravais bibliotek (Öurvägen 31, 66800 Oravais)

Informationsmöte för allmänheten

Ett infomöte om bedömningsprogrammet och den samtidigt anhängiga planen för deltagande och bedömning i anslutning till generalplanen för vindkraftsparken ordnas för allmänheten tisdagen 13.6.2023 kl. 18.00–20.00 i Jeppo UF-lokal, Östra Jeppovägen7, 66850 Jeppo.

Man kan också delta på distans i informationsmötet.

Länk till informationsmötet: https://bit.ly/3MqASjl  

Åsikter

Åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 26.6.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Referens EPOELY/585/2023. 

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger utlåtande om bedömningsprogrammet senast 25.8.2023. Utlåtandet samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsprogrammet publiceras på den här webbplatsen

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/dalalandetvindkraftMKB 

Projekt kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på+
 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Prokon Wind Energy Finland Oy,
Jonathan Finne, j.finne@prokon.net, tfn 040 046 0010
Konsult: Sitowise Oy, Timo Huhtinen,
timo.huhtinen@sitowise.com, tfn 040 542 5291
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Satu Ala-Könni,
satu.ala-konni@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 066
Diarienummer: EPOELY/585/2023

Utgivare