Hyppää sisältöön

Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI-hanke

  Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä 50 000 - 85 000 hehtaarille vuosien 2020 - 2022 aikana, mikä vähentää valuma-alueelta Saaristomereen tulevaa fosfori- ja kiintoaineskuormitusta merkittävästi.

   

  Tavoitteena on myös tehdä kipsikäsittely ja sen mahdollisuudet tunnetuksi sekä muutoinkin tiedottaa maatalousalueilla tehtävistä vesiensuojelutoimista, joiden tarpeellisuutta kipsikäsittely ei mitenkään vähennä.

  Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

  Viljelijäneuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi ry.

   

  Tämän teemasivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kipsinlevitys

  Julkaistu 20.6.2019 klo 13.39, päivitetty 6.11.2020 klo 7.51