Hyppää pääsisältöön

Suojele lähiluontoa

Luontokato on todellisuutta myös Suomessa. Voit vaikuttaa lähiluonnon hyvinvointiin monella tavalla. Voit vaikkapa hoitaa puutarhaa luonnonmukaisesti, osallistua luonnonhoitotalkoisiin tai tehdä havaintoja lajeista.
Kuva
Nainen puhdistaa herkkutattia metsässä.
© Riku Lumiaro

Tiesitkö, että pölyttäjien tekemän työn arvoksi on arvioitu maailmanlaajuisesti 216–529 miljardia euroa? Entä sen, että luonnossa oleskelu auttaa tutkitusti ehkäisemään stressiä sekä useita sairauksia? Arkinenkin luonto on meille ihmisille elintärkeä ja sitä kannattaa vaalia vaikkapa jättämällä voikukat ja päivänkakkarat niittämättä – ravinnoksi pörriäisille ja iloksi meille kaikille.

Tee omasta pihastasi luontopiha

Pihasta on mahdollista tehdä pienillä teoilla luontoystävällinen. Luontopihaa on myös  helppo hoitaa, sillä vähemmän on usein luonnon kannalta enemmän.  Kun moni hoitaa pihaansa luontoa kunnioittaen, muodostuu niistä luonnon monimuotoisuutta tukeva verkosto.

Anna luonnolle tilaa pihallasi ja suosi hallittua hoitamattomuutta.

Jätä osa pihasta luonnonniityksi, joka tarjoaa ravintoa ja suojapaikkoja monille eläimille kuten päiväperhosille ja kimalaisille.

Istuta kotimaisia perinne- ja luonnonkasveja.

Niistä hyönteiset saavat ravintoa. Haitallisia vieraskasvilajeja on syytä välttää, sillä ne syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa. 

Vältä torjunta-aineita puutarhanhoidossa.

Myrkyt voivat vaikuttaa mikroeliöstöön, hyönteisiin, kasveihin, pieneläimiin ja kotieläimiin sekä jopa meihin ihmisiin.

Ehdota taloyhtiössäsi luontotekoa.

Yhteiselle pihalle voi perustaa esimerkiksi niityn tai rakentaa kosteikon.

Auta eläimiä

Monet luonnoneläimet elävät lähellä ihmistä: esimerkiksi ketut, siilit, oravat, jänikset ja lepakot ovat monelle tuttuja. Voit helpottaa eläinten elämää monilla teoilla, joista on iloa myös itsellesi. Esimerkiksi lintulaudalla ruokailevia siivekkäitä on ilo seurata!

Rakenna linnunpönttö, pörriäishotelli tai lepakonpönttö asunnoksi pihan siivekkäille.

Näin tuet eläinten pesintää ja lepoa.

Perhosbaarin voi pystyttää vaikkapa parvekkeelle.

Perhosbaarilla tarjoat ruokaa perhosille ja pääset tarkkailemaan näitä kauniita lentäjiä.

Talviruokinta auttaa lintuja selviämään kylmän vuodenajan yli.

Samalla pääset seuraamaan lintujen elämää aitiopaikalta.

Vältä robottiruohonleikkureita.

 Ne ovat vaarallisia pikkueläimille, kuten siileille.

Jokaisella on velvollisuus auttaa loukkaantunutta luonnoneläintä.

Neuvoja saa tarvittaessa muun muassa kunnallisesta pelastuslaitoksesta tai eläinsuojeluneuvojilta.

Kerää roskat pois luonnosta.

Etenkin muoviroskista saattaa olla haittaa eläimille.

Kuva
Linnunpönttö puussa metsässä.
© Riku Lumiaro

Vaali ja kunnosta lähiympäristöäsi.

Luonnon turvaaminen vaatii usein aktiivisia toimia. Esimerkiksi perinneympäristöt, pienvedet ja vieraslajien uhkaamat ympäristöt pysyvät kunnossa kun niitä hoidetaan. Talkootyö luonnossa piristää mieltä ja kohottaa kuntoa!

Niityt lajistoineen kaipaavat ylläpitoa.

Esimerkiksi ympäristöjärjestöt järjestävät talkoita, joissa niitetään ja kunnostetaan umpeenkasvun uhkaamia arvokkaita niittykohteita.

Osallistu vieraskasvilajien torjuntatalkoisiin.

Kaupungit ja kunnat osoittavat usein talkooapua kaipaavia paikkoja esimerkiksi jättipalsamin ja komealupiinin torjuntaan sekä tarjoavat työvälineitä. 

Kuva
Kaksi naista kantaa heinää kesäisellä niityllä.
Perinnemaisemia hoitamalla voidaan turvata monien lajien elinympäristöjä. © Metsähallitus

Tarkkaile luontoa ja vaikuta

Kansalaisten luontohavainnoilla on iso merkitys. Kansalaishavainnoilla kerätään tietoa muun muassa lajiston muutoksista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista kevään etenemiseen. Paikallisluonnon tuntemuksella on iso rooli siinä, että arvokas lähiluonto säilyy elinvoimaisena eikä jää rakentamisen jalkoihin.

Osallistu lähiluonnon tarkkailuun ja ilmoita havaintosi laji.fi-palveluun.

Laji.fi-palvelussa voi ilmoittaa esimerkiksi vieraslajeista ja harvinaisista kasveista. Lue lisää kansalaishavainnoista (Linkki havainnoi-sivulle).

Seuraa alueesi kaavoitusta.

Tee tarvittaessa aloitteita, valituksia ja oikaisupyyntöjä. Moni kaavoitussuunnitelma on parantunut luonnon näkökulmasta aktiivisten kansalaisten ansiosta.

Nauti jokamiehenoikeuksista, muista myös velvollisuutesi.
Tutki ja havainnoi - tutustu luontohavainnointiin tarkemmin
Tutustu sivuun

Monimuotoinen luonto on sopeutuva

Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa sekä lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua. Monimuotoisuus on kuin luonnon vastustuskyky. Se auttaa luontoa sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja tauteihin. Myös ihmisen hyvinvointi on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta.

Luonto on uhattuna 

Suomen luonnon monimuotoisuus heikkenee edelleen. Eliölajeista 12 prosenttia ja luontotyypeistä 48 prosenttia on uhanalaisia. Monimuotoisuuskato on maailmanlaajuinen ilmiö, kuten ilmastonmuutos. Edetessään se horjuttaa taloutta ja vaarantaa maapallon elämän. Luontokadon suurimmat syyt Suomessa ovat maankäytön muutokset kuten metsätalous, maatalous ja rakentaminen sekä satunnaistekijät, saastuminen ja ilmastonmuutos.

Luontoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää kestävästi ja siten turvata ihmisen hyvinvointi. Monimuotoisuuskadon torjunta edellyttää laajaa muutosta yhteiskunnan toimintatavoissa. Sen pitää näkyä kaikessa päätöksenteossa ja suunnittelussa. Erityisesti yritystukien suuntaamisessa, maa- ja metsätaloudessa ja rakentamisessa tarvitaan kunnianhimoista loikkaa kohti kestävämpiä toimintatapoja.

Lue lisää:

Luonnosta tärkeitä palveluita 

Ihminen tarvitsee luontoa, sillä yhteiskuntamme pohjautuu kokonaan luontoon ja sen ekosysteemeihin. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia ilmaisia, aineellisia ja aineettomia hyötyjä ihmiselle. Ekosysteemipalvelut jaetaan neljään luokkaan: tuotanto-, ylläpito-, sääntely- ja kulttuuripalveluihin. Luonnolla on kuitenkin aina myös itseisarvonsa.

Ekosysteemipalvelut turvaavat ihmiselämän
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Suomen lajitietokeskus
Laji.fi:ssa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistasi.
Siirry (laji.fi)
Polyttajat.fi
Sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi.
Siirry (polyttajat.fi)