Hyppää pääsisältöön

Rakennusmateriaalien tietopankki

Rakennusmateriaalien tietopankkiin on koottu tietoa vanhojen rakennusmateriaalien ja -osien ominaisuuksista, käytöstä, hyödyntämisestä ja haitallisuudesta. Voit hakea tietoa materiaalilla tai tuotteen nimellä, käyttöajalla tai käyttökohteella.
Tietopankin käyttöohje

Materiaaleja voi etsiä tietokannasta materiaalilla (puu, betoni) tai tuotteen nimellä (Halltex, Siporex, jne.), käyttöajalla (esimerkiksi talon valmistumisvuosi) tai käyttökohteella (ulkoseinä, vesikatto, jne.).

Tuotenimi

Tuotenimi-kohdassa listataan yleisimpiä käytössä olleita tuotenimiä kyseisestä materiaalista. Tietyt tuotenimet ovat olleet vuosikymmeniä käytössä, mutta tuotteiden sisältämät aineosat ovat saattaneet muuttua: esimerkiksi haitalliset aineet on korvattu turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Käyttöaikakausi 

Käyttöaikakausi tarkoittaa ajanjaksoa, jona materiaali tai tuote on ollut Suomessa markkinoilla tai yleisesti käytössä rakentamisessa.

Käyttökohde 

Käyttötarkoitus -kohdassa kerrotaan, mihin eri käyttötarkoituksiin tai missä rakennuksen osissa (ulkoseinä, yläpohja, pintakäsittely…) materiaalia tai tuotetta on tyypillisesti käytetty.

Materiaalin pääominaisuudet

Materiaalin pääominaisuudet -kohdassa kerrotaan tiivistetysti tuotteen tai materiaalin valmistuksesta, sisältämistä aineista ja muista ominaisuuksista.

Haitallisuus purettuna/paikalleen jätettynä

Haitallisuus purettuna/paikalleen jätettynä -kohdassa kerrotaan materiaalin haitallisuudesta.

Uudelleenkäyttö  ja/tai hyödyntäminen

Uudelleenkäyttö- ja/tai Hyödyntäminen-kohdissa kerrotaan käytöstä poistuneen materiaalin hyödyntämisen mahdollisuuksista tai toimittamisesta jäteasemalle:

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu (myynti, toimitus kierrätyskeskukseen jne). Tyypillisiä uudelleen käytettäviä osia ja materiaaleja ovat mm. ovet, ikkunat, tulisijat, helat, hirret, tiilet, puutavara jne.

Hyödyntäminen tarkoittaa materiaalin käyttämistä uudessa käyttötarkoituksessa (esimerkiksi kivijäte maantäyttöön), uusiotuotteen raaka-aineena (lasi lasivillan raaka-aineena) tai hyödyntämistä energiantuotannossa (purkupuu polttoaineena).

Jätehuolto

Jätehuolto-kohdassa kerrotaan kuinka toimia, jos tuotetta tai materiaalia ei voida käyttää uudelleen tai hyödyntää.

Julkaisija

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA