Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Luonto

Suomen luonto köyhtyy. Pääsyynä on maa- ja vesialueiden tehokas käyttö. Luonnonsuojelualueita on vielä liian vähän, varsinkin Etelä-Suomessa.
Kuva
Suolampi kuvattuna yläviistosta.
© Esa Nikunen

Luontokato on maailmanlaajuista. Myös Suomessa luonto köyhtyy edelleen. Eliölajeistamme 12 prosenttia on uhanalaisia eli vaarassa hävitä Suomesta. Suomen luontotyypeistä lähes puolet arvioidaan uhanalaiseksi. Kun luonto köyhtyy, sen kyky sopeutua esimerkiksi ilmastonmuutokseen heikkenee. Samalla ihminen menettää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia ja antimia. Luontopääoma pienenee.

Luontokato johtuu pääosin maa- ja vesialueiden käytöstä. Lähes kaikki alueet ovat tehokkaassa käytössä, eikä luontoarvoja ole otettu riittävästi huomioon. Vieraslajit, kemiallinen kuormitus ja ilmastonmuutos lisäävät luonnon taakkaa.

Luontokato pysähtyy laajan keinovalikoiman avulla

Luontokato on tiedostettu, ja sitä torjutaan eri keinoin. Tavoitteena on pysäyttää luonnon heikkeneminen vuoteen 2030 mennessä. Se on mahdollista, jos toimet saadaan ulottumaan kaikkeen luonnon ja luonnonvarojen käyttöön. Lisäksi pitää kunnostaa vaurioitunutta luontoa sekä torjua ilmastonmuutosta, rehevöitymistä ja vieraslajeja.

Luonnonsuojelualueilla on iso merkitys luontokadon pysäyttämisessä. Suomen nykyinen suojelualueverkko on epätasapainoinen: alueet painottuvat pohjoisen puuttomille ja vähäpuustoisille maille. Metsämaasta on suojeltu alle 7 prosenttia, Etelä-Suomessa vähemmän. Euroopan unionin tavoite on suojella 30 prosenttia Euroopan maa- ja meripinta-alasta niin, että 10 prosenttia on tiukasti suojeltua.

Katso tarkemmin, miten luonnolla menee

Joka yhdeksäs laji on uhanalainen
Merkittävä osa Suomen lajeista on häviämisvaarassa. Heikko tilanne johtuu pääasiassa elinympäristöissä tapahtuneista muutoksista.
Lue lisää
Luontotyypeistä puolet on uhanalaisia
Suomessa esiintyvistä luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia. Syynä on luontoa muuttava alueiden ja luonnonvarojen käyttö.
Lue lisää

Lue lisää luonnon monimuotoisuudesta

Ympäristön tilan muut aihepiirit

Terve ympäristö
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)