Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Vesi

Suomen vesistä parhaassa kunnossa ovat pohjavedet, heikoimmassa pienvedet. Rehevöityminen vaivaa yhä Itämerta ja monia sisävesiä.
Kuva
Suomalainen järvi kesäpäivänä, taivaalla poutapilvia.
© Roine Piirainen, KuviaSuomesta.fi.

Puhdas vesi on elintärkeää sekä ihmisen että luonnon hyvinvoinnille. Suomessa vettä on paljon: merialueet ja sisävedet kattavat runsaan viidesosan valtakunnan pinta-alasta. Maan uumenissa on vielä pohjavettä – yli kolme kertaa enemmän kuin meillä on järvivettä. Vedet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vettä kulkeutuu maan pinnalta maan alle ja päinvastoin. Purot laskevat järviin, jokiin ja lopulta mereen. Joskus käy niinkin, että merenlahti kuroutuu irti uudeksi järveksi. Vuorovaikutuksilla on merkitystä: mitä tapahtuu yksille vesille, heijastuu muihin vesiin.

Vesien tila on monen asian summa

Suomen sisävesien ekologinen tila on enimmäkseen hyvä. Se tarkoittaa, että järvet ja joet tarjoavat keskimäärin melko hyvän elinympäristön niiden luontaisille kasvi- ja eläinlajeille. Vesistöjen kemiallinen tila taas kertoo vesien sisältämistä vaarallisista ja haitallisista aineista. Muutamia näistä aineista on vesistöissä yleisesti liikaa, mikä heikentää sisävesien kemiallisen tilan arvosanaa. Suomen rannikkovesien tilaan vaikuttavat pääosin Suomen omat päästöt, ulkomeren tilaan myös muu Itämeren kuormitus. Koko Itämerta vaivaa edelleen rehevöityminen. Erilaisista vesistä kaikkein heikoimmin Suomessa menee pienvesillä. Suurin osa puroista, lähteistä ja muista pienvesistä on tuhoutunut tai menettänyt tärkeitä ominaispiirteitään.

Katso miten erilaiset vedet voivat

Itämeren tila edelleen huolestuttava
Itämerta vaivaavat rehevöityminen, eräät haitalliset aineet ja merialueiden kasvava käyttö.
Lue lisää
Sisävesien ekologinen tila enimmäkseen hyvä
Sisävedet voivat keskimäärin hyvin. Parhaassa kunnossa ovat isot järvet, heikoimmassa joet. Viime vuosina sisävesien tila ei ole enää kohentunut.
Lue lisää
Sisävesien kemiallista tilaa pitää parantaa
Sisävesissä on yleensä vähän ympäristölle haitallisia aineita, mutta muutaman aineen pitoisuusrajat ylittyvät yleisesti. Tilanne kohenee hitaasti.
Lue lisää
Suuri ravinnekuormitus ruokkii rehevöitymistä
Rehevöityminen vaivaa yhä Suomen merialueita ja monia järviä. Rehevöittävä kuormitus on vähentynyt viime vuosina vain hieman.
Lue lisää
Pienvesien tila on pääosin heikko
Ihminen on muuttanut valtaosaa Suomen puroista, lähteistä ja muista pienvesistä. Osa on hävitetty kokonaan. Kunnostusta vauhditetaan.
Lue lisää
Pohjavesien tila on yleisesti hyvä
Suomessa on runsaasti laadukasta pohjavettä. Pohjaveden riskit tiedostetaan ja niitä torjutaan. Paikallisia pilaantumistapauksia sattuu.
Lue lisää

Lue lisää vesistä

Ympäristön tilan muut aihepiirit

Ilmastonmuutos
Lue lisää
Terve ympäristö
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Vesi.fi
Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa
Siirry
itämeri.fi
itämeri.fi-sivusto tarjoaa tietoa Itämerestä ja kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut.
Siirry
Järvi-meriwiki
Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Veden tuntija on se, joka on kastellut siinä varpaansa.
Siirry