Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Kiertotalous

Yhteiskunta haluaa siirtyä luonnonvarojen ylikulutuksesta kiertotalouteen. Muutos on meneillään, mutta etenee vielä hitaasti.
Kuva
Kivikon jäteasema Helsingissä.
© Kai Widell.

Suomalaiset käyttävät maapallon luonnonvaroja yli oman osuutensa. Kulutusvauhti on nelinkertainen verrattuna luonnonvarojen uusiutumisnopeuteen ja luonnon kantokykyyn. Valtaosa käytetyistä materiaaleista virtaa yhteiskunnan läpi ja päätyy jätteeksi. Materiaalivirta kuormittaa ympäristöä kaikissa vaiheissa, raaka-aineen otosta ja tuotteiden valmistuksesta jätteiden käsittelyyn. Joistakin raaka-aineista alkaa myös olla niukkuutta.

Kiertotaloudessa ratkaisun avaimet

Materiaalien käytön ongelmat ratkaistaan kiertotalouden avulla. Kiertotaloudessa luovutaan yksisuuntaisesta materiaalivirrasta. Sen sijaan materiaalit ja tuotteet käytetään uudelleen ja pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous turvaa raaka-aineiden riittävyyden ja vähentää materiaalien käytöstä syntyviä ympäristöhaittoja.

Suomessa on otettu ensi askeleita kohti kiertotaloutta, mutta matkaa on vielä paljon. Heikosta edistymisestä kertovat muun muassa alati lisääntyvä raaka-aineiden käyttö ja kasvavat jätemäärät. Yhdyskuntajätteestä vasta alle puolet hyödynnetään materiaalina, suurempi osa poltetaan.

Näkymät ovat kuitenkin lupaavat. Yhteiskunta on laajasti omaksumassa kiertotalouden periaatteen ja kehittämässä sen käytäntöjä. Luonnonvarojen käyttöä tarkennetaan ja raaka-ainehukkaa pyritään välttämään. Jätteen talteenottoa ja kierrätystä on jo tehostettu ja tehostetaan edelleen. Materiaalien kiertotalousaste on tarkoitus kaksinkertaistaa vuoteen 2035 mennessä.

Katso tarkemmin, miten kiertotalous etenee

Luonnonvarojen käyttö yhä kasvu-uralla
Suomessa käytetään poikkeuksellisen paljon luonnonvaroja asukasta kohti. Käytön kasvu ei ole vielä taittunut.
Lue lisää
Kaivannaiset ja turve murroksessa
Turvetuotanto hiipuu ja kaivostuotanto kasvaa. Soraa korvataan kalliomurskeella. Kiertotalouteen on vielä matkaa.
Lue lisää
Yhdyskuntajätteen määrä lisääntyy
Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Jätemateriaalien kierrätys on lisääntynyt, muttei tarpeeksi nopeasti.
Lue lisää
Muovin kiertotaloudessa tavoitellaan läpimurtoa
Muovin ympäristöhaitat on tiedostettu. Muovijätteiden kierrätys tehostuu ja kertakäyttöisiä muovituotteita rajoitetaan.
Lue lisää

Muualla palvelussamme

Lue lisää kiertotaloudesta

Kestävä arki -osiosta: 

Kestävä kierto- ja biotalous -osiosta 

Ympäristön tilan muut aihepiirit

Ilmastonmuutos
Lue lisää
Terve ympäristö
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Materiaalitkiertoon.fi
Ajankohtaista tietoa ja työkaluja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.
Siirry