Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Terve ympäristö

Suomalaisten asuinympäristöt ovat melko terveellisiä. Kaupunki-ilmaa heikentävät pienhiukkaset. Melu kiusaa laajasti.
Kuva
Puistossa käveleviä ihmisiä.
© Roine Piirainen, kuviasuomesta.fi.

Ympäristön laadulla on iso merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Suomalaisten asuinympäristöt ovat kansainvälisellä mittapuulla enimmäkseen terveellisiä ja viihtyisiä. Ulkoilma on pääosin puhdasta. Maaperässä tai pohjavesissä ei yleensä esiinny haitallisia aineita. 

Eniten ongelmia on isoissa asutuskeskuksissa. Ilmassa leijuvat pienhiukkaset huonontavat ajoittain katuilmaa, mistä koituu terveyshaittoja. Kaupunkilaisia kiusaavat myös melu ja roskaantuminen sekä lähiluonnon kuluminen. Luonnonrauhaa etsivä joutuu matkustamaan kauemmaksi, mikä osaltaan lisää liikennettä ja sen aiheuttamia haittoja.

Kohti terveellisempää ympäristöä 

Asuinympäristön terveellisyyttä on parannettu määrätietoisilla toimilla, ja työ jatkuu. Ilmaan kohdistuvien päästöjen määrä on vähentynyt ja vähenee edelleen Euroopan unionin asettamien velvoitteiden mukaisesti. Meluun puututaan sekä lainsäädännön keinoin että kaavoituksen avulla.

Maaperän hyvinvointiin on niin ikään alettu kiinnittää huomiota. Kaupungeissa maaperän kuntoa heikentää maanpinnan vesitiivis kattaminen, maaseudulla humuskato sekä peltomaan eroosio ja tiivistyminen.

Katso tarkemmin, kuinka terve ympäristömme on

Ilma on enimmäkseen puhdasta
Ulkoilman laatu on Suomessa parantunut ja paranee edelleen. Eniten huolta ja terveysvaikutuksia aiheuttavat pienhiukkaset.
Lue lisää
Haitalliset päästöt ilmaan vähenevät
Haitallisten aineiden päästöt ilmaan vähenevät Suomessa ja Euroopassa. Samalla vähenevät aineiden laskeumat ja pitoisuudet ympäristössä.
Lue lisää
Melulle altistutaan laajasti
Ympäristömelu on edelleen yleinen asuinalueiden vitsaus. Valtaosa melukuormasta johtuu tieliikenteestä. Hiljaiset alueet ovat vähissä.
Lue lisää
Maaperän tila tunnetaan vielä huonosti
Maaperän tilaa heikentävät eroosio, tiivistyminen, humuskato ja haitalliset aineet. Tieto maaperän tilasta on hajanaista.
Lue lisää

Vertailua Eurooppaan

Ympäristön tilan muut aihepiirit

Ilmastonmuutos
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Ilmanlaatu Suomessa
Ilmatieteen laitos mittaa ilmanlaatua Suomessa.
Siirry