Hyppää pääsisältöön
Tags:
Katsaus Suomen ympäristön tilaan

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos etenee, ja sen vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi, mutta siihen on vielä matkaa.
Kuva
Ilmastonmuutos näkyy toisaalta kuivumisen ja toisaalta kosteuden lisääntymisenä. Kuvassa vasemmalla rutikuivaa maata ja oikealla märkiä kasveja.
© AdopeStock

Maapallon ilmasto muuttuu, Suomen leveysasteilla muutos on keskimääräistä suurempi. Muutoksen merkit näkyvät: kasvukausi pitenee, jää ja lumi hupenevat, tulvariskit kasvavat, kuivuuskaudet uhkaavat yleistyä. Muutos rasittaa luontoa ja kiihdyttää luontokatoa. Ihmisille ja elinkeinoille ilmastonmuutos merkitsee sopeutumista muuttuviin oloihin ja uusiin tilanteisiin.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiselle on asetettu tavoitteet. Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, että ilmastopäästöt ja hiilinielut ovat silloin tasapainossa. Päästöt vähenevät jo, mutta liian hitaasti. Ne ovat edelleen 2–3 kertaa hiilinieluja suuremmat.

Hiilineutraalius syntyy isoista ja pienistä teoista

Ilmastopäästöjä tulee monesta toiminnasta: energiantuotannosta, liikenteestä, maataloudesta, teollisuudesta ja kulutuksesta. Hiilinieluista tärkein on metsä. Päästöt ja nielut muodostavat mutkikkaan kokonaisuuden, jonka kaikilla osilla on merkitystä, kun pyritään kohti hiilineutraaliutta. Osaa päästöistä hillitään EU:n laajuisella päästökaupalla, toisille päästöille on laadittu erillinen vähennyssuunnitelma. Tärkeää on, että yritykset, maanomistajat, kunnat ja yksityiset kansalaiset lähtevät mukaan päästötalkoisiin. Näin on jo tapahtunutkin!

Katso, mikä on ilmastonmuutoksen tilanne nyt

Ilmastonmuutos näkyy jo Suomen luonnossa
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo Suomen sääoloihin, luontoon ja ihmisten elämään. Suurimmat vaikutukset ovat vasta edessä.
Lue lisää
Kasvihuonekaasujen päästöt vähenevät hitaasti
Suomen ilmastopäästöt ovat vähentyneet 2000-luvun alkuvuosista. Rivakampaa vähennystahtia tavoitellaan.
Lue lisää
Hiilinielut eivät vielä kompensoi päästöjä
Suomessa metsät ovat tärkein hiilinielu. Maatalousmaa ja muut alueet tuottavat toistaiseksi enemmän päästöjä kuin sitovat hiiltä.
Lue lisää

Muualla palvelussamme

Ilmasto muutoksessa
Lue lisää

Muualla verkossa: Alueellista ilmastotietoa

Canemure-hankkeessa on koottu yhteen kuntien ja maakuntien energiaan ja liikenteeseen liittyviä indikaattoreita. Nämä tukevat ja täydentävät kasvihuonekaasupäästöjen ohella kuntien ja maakuntien ilmastotyön etenemisen seurantaa. Suomen ympäristökeskuksessa on kerätty Suomen kunnille ja maakunnille tietoa kymmenestä eri indikaattorista.

Ympäristön tilan muut aihepiirit

Terve ympäristö
Lue lisää
Kiertotalous
Lue lisää

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Tutustu myös
Ilmasto-opas
Ilmastonmuutostieto yhdestä osoitteesta
Siirry
YLEn teema-artikkeli ilmastonmuutoksesta
Ilmaston lämpenemisen kriittiset hetket (yle.fi, 16.12.2021).
Siirry