Miten jätevesien käsittely vaikuttaa päästöihin

Puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä kunnostaa

Tiedote 24.4.2019 ympäristöministeriö
Haja-asutusalueen kiinteistöjen puutteellisesti toimivat jätevesijärjestelmät ehtii vielä saada kuntoon 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Näillä alueilla jätevesien käsittelyä on tehostettu noin kolmasosassa vakituisesti asutetuista kiinteistöistä, ja jätevesiremonttia tarvitsee noin 42 000 asuntoa. Mökkien osalta tilanne on toinen. Huonosti käsiteltyjen jätevesien päästöt ovat moninkertaiset verrattuna asianmukaisesti käsiteltyjen jätevesien päästöihin. Lue lisää jätevesijärjestelmien kuntoon laittamisesta.

Korukeräpallokas
Vaarantunut korukeräpallokas (Agathidium pulchellum) on pienikokoinen ikimetsien kovakuoriainen. Sen elinympäristöä ovat tuoreet, usein kosteapohjaiset, vanhat kuusivaltaiset kangasmetsät. Korukeräpallokasta uhkaavat lahopuun ja vanhojen metsien väheneminen. © Kuva: Petri Martikainen

Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta

Tiedote 23.4.2019 Suomen ympäristökeskus
Uhanalaisia kovakuoriaisia on maaliskuussa julkaistun uhanalaisuusarvioinnin mukaan 288 lajia, eli noin 8 % arvioiduista. Silmälläpidettävien lajien määrä väheni hieman, mutta Suomesta hävinneiksi arvioitujen kovakuoriaisten määrä kasvoi. "Meillä on enemmän lajeja joiden tilanne on heikentynyt kuin niitä, joiden tilanne on muuttunut paremmaksi", kertoo Suomen ympäristökeskuksen ulkopuolinen tutkija Ilpo Mannerkoski. Lue lisää kovakuoriaisten uhanalaisuusarvioinnista.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Työryhmä esittää Suomelle arktisen merentutkimuksen strategian laatimista

24.4.2019
Suomi tarvitsee arktisen merentutkimuksen strategian ja rahoituksen tutkimukselle. Ympäristöministeriön asettama työryhmä julkaisi raporttinsa, joka sisältää ehdotuksia arktisen merellisen tutkimuksen ja siinä tarvittavien suomalaisten alusten käytön lisäämiseksi.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Korukeräpallokas

Metsät ja perinneympäristöt keskeisessä asemassa kovakuoriaisten suojelun kannalta

23.4.2019
Uhanalaisia kovakuoriaisia on maaliskuussa julkaistun uhanalaisuusarvioinnin mukaan 288 lajia, eli noin 8 % arvioiduista. Silmälläpidettävien lajien määrä väheni hieman, mutta Suomesta hävinneiksi arvioitujen kovakuoriaisten määrä kasvoi. ¬”Meillä on enemmän lajeja joiden tilanne on heikentynyt kuin niitä, joiden tilanne on muuttunut paremmaksi”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen ulkopuolinen tutkija Ilpo Mannerkoski. Uhanalaisia kovakuoriaisia on edelleen eniten metsissä, vaikkakin metsälajiston
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Lumi-, vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Keski-Pohjanmaalla tulvahuiput pääosin saavutettu, Pohjois-Pohjanmaalla huiput myöhemmin tällä viikolla (Tulvakeskus 24.4.)
Järvien jäät heikkoja Etelä- ja Länsi-Suomessa (11.4.)
Lumen sulamiskausi käynnissä Lappia myöten (24.4.)
Pohjavesille täydennystä lumen sulamisvesistä (1.4) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Uusia julkaisuja

SYKEn raportteja 15_2019 kansikuva 172

Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki ja luonnonvarojen käyttö

Tutkimuksessa on analysoitu julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen elinkaarisia kasvihuonekaasupäästöjä ja raaka-aineiden käyttöä. Tutustu julkaisuun Julkisten hankintojen ja kotitalouksien kulutuksen hilijalanjäljestä ja luonnonvarojen käytöstä

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.