Hyppää sisältöön

laake_vedessa_

Tehokkailla jäteveden puhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkepäästöjä ympäristöön

Tiedote 6.7.2020 Suomen ympäristökeskus, LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto
Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää puhdistamalla jätevettä alkuperäisillä päästölähteillä sairaaloissa, hoitolaitoksissa, kotitalouksissa ja lääketeollisuudessa, sekä tehostamalla jäteveden puhdistusta kunnallisilla puhdistamoilla. Erityisesti haitallisimpien lääkeaineiden esiintyminen tulisi ottaa huomioon puhdistusmenetelmiä valittaessa. Laajassa tutkimushankkeessa tuotettiin uutta tietoa lääkeaineiden päästöjen vähentämisestä alkuperäisillä päästölähteillä ja kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla sekä tutkittiin näiden päästöjen vähentämiseen soveltuvia menetelmiä.

Laajat jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnosta nauttimisen

Tiedote 26.6.2020 ELY-keskus
Suomen perinteiset jokamiehenoikeudet tarjoavat meille upeat mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Luonnosta nauttiminen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa on ilmaista eikä edellytä maanomistajan lupaa tai suostumusta. Luonnossa liikkujan on kuitenkin muistettava vastuullisuus: jokamiehenoikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista 18.8.2020 mennessä

6.7.2020
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen vastuita koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Leväkatkarapu Palaemon adspersus ja sirokatkarapu Palaemon elegans_Katriina Könönen

Etsintäkuulutus: Itämeren rannikon katkaravut

7.7.2020
Suomen ympäristökeskus pyytää havaintoja Itämeren rannikon katkaravuista. Suomessa tavataan kolme katkarapulajia, joista yksi on uusi ja kovasti runsastunut vieraslaji, sirokatkarapu Palaemon elegan. Luontaisina lajeina Suomen lounaisrannikolla elävät leväkatkarapu Palaemon adspersus ja hietakatkarapu Crangon crangon. Erityisesti leväkatkaravusta on toistaiseksi hyvin vähän havaintoja.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Toteutunut vedenkulutus laskutusperusteeksi uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa

26.6.2020
Uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset vesimittarit ja vedestä perittävän korvauksen on perustuttava todelliseen kulutukseen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 24.10.2020.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Viime viikon sateet nostaneet vedenpintoja (Tulvakeskus 7.7.)
Pintavedet vielä tavanomaista lämpimämpiä (1.7.)
Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Etsintäkuulutuksia

Oletko nähnyt verijuotikkaita, Itämeren rannikon katkarapuja tai pyöriäisiä? Lue tarkemmin näistä lajeista ja siitä miten voit ilmoittaa havainnoistasi. Lue lisää

Kerro mielipiteesi vesistöjen tilan parantamisesta

Meri, järvet, joet -miten tila paremmaksi? Mielipidettäsi tarvitaan!

 
Kerro mielipiteesi vesistöjen tilan parantamisesta!

Meri, järvet, joet -miten tila paremmaksi? Mielipidettäsi tarvitaan! Mahdollisimman monen suomalaisen toivotaan kertovan kantansa vesien tilasta ja tärkeimmistä tavoista parantaa vesien tilaa - tule mukaan!

Uusia verkkosivustoja

Itämeri.fi kokoaa yhteen meritietoaineistot ja -palvelut

Vesi.fi tarjoaa ajankohtaista ja ajantasaista vesitietoa

Uusia julkaisuja

Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

Raportissa kuvataan uuden, kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan tarkoitetun Alueellinen Laskenta (ALas) -mallin laskentaperiaatteet sekä luodaan katsaus mallilla laskettuihin Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöihin vuosina 2005–2018.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
Huom.! 15.6-7.8. klo 9-15
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.