Suo, matolamminneva.

Merkittävä kauppa luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista soista – 700 hehtaaria Helmi-ohjelman soidensuojeluun

Tiedote 13.2.2020 Ympäristöministeriö, Vapo Oy ja Keski-Suomen ELY-keskus
Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vapo Oy ovat sopineet merkittävästä kiinteistökaupasta, jolla Suomen valtio on ostanut Vapo Oy:lta luonnonsuojelutarkoituksiin noin 700 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Alueet suojellaan osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnonmonimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Buhtadusat ráfáiduhtton šlájaid jagi 2018 dagahan vahágiin ohccojuvvoje eanet go goassige ovdal –ođđa lága válmmaštallan johttáhuvvon

19.2.2020
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat mákse buhtadusaid ráfáiduhtton elliid jagi 2018 dagahan vahágiid buhtadeami várás oktiibuot sulaid 1 470 000 euro. Eanaš buhtadusain, sulaid 1 413 400 euro, čuzii vahágiidda, mat šadde eanandollui. Dása lassin sierra buhtadussan goaskima boazodollui dagahan jagi 2018 vahágiin máksojuvvoje buhtadusat bálgesiidda oktiibuot sulaid 806 100 euro.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Järripeippo

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä

13.2.2020
Suojelualueilla tehdyn uuden tutkimuksen mukaan topografisen korkeuserojen vaihtelun synnyttämät paikallisilmastolliset olosuhteet puskuroivat pohjoisten lajien vähenemistä ilmaston lämmetessä. Pohjoiset metsälintulajit ovat taantuneet ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksen mukaan niiden tiheydet olivat suurimmat paikallisilmastoltaan vaihtelevilla suojelualueilla, missä nämä lajit myös vähenivät vähemmän kuin tasamaiden suojelualueilla.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asunnottomuus väheni jo seitsemättä vuotta peräkkäin

17.2.2020
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4 600 yksin elävää asunnotonta, mikä on 280 vähemmän kuin vuonna 2018.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Tulva-, lumi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Joet tulvivat Länsi- ja Etelä-Suomessa (Tulvakeskus 19.2.)
Lapissa lunta paikoin tavallista enemmän, hallien kattojen lumikuormaa syytä tarkkailla  (17.2.2020)
Etelä-Suomen järvillä ei yhtenäistä jääpeitettä tai jää on heikkoa (11.2.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Euroopan ympäristön tila -raportti

Euroopan ympäristön tila 2020: suuntaa on muutettava heti
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 4.12. julkaistussa Ympäristön tila -raportissa.

Uusia julkaisuja

 

Luonnonkirjo uutiskirje 1/2020
Tuoreimmassa Luonnon kirjossa kerrotaan luonnonsuojelulain uudistuksesta, maisemahankkeesta, suoluonnon ennallistamisesta, luontotyypeistä, Ylen tulevasta Pörriäiskampanjasta, luonnosta ja terveydestä sekä nuorten luontopajasta.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.