Hyppää sisältöön

TULVATILANNE

Tulvatilannekartta

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Vedenpinnat ovat Lapissa nousseet paikoin vahinkorajoille, ja tulvahuiput ajoittuvat enimmäkseen tälle viikolle. Tornionjoella huippu on todennäköisesti 7.6 jälkeen. 

Lapin tulvatilanne on rauhallinen ja resurssit on todettu toistaiseksi riittäviksi (Lapin pelastuslaitoksen tiedote 1.6.2020 klo 17)

Seuraa tilanteen kehittymistä Vesitilanne ja ennusteet -sivulla (SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Tulvakeskus sekä ELY-keskukset) ja tiedotusvälineistä.

Varaudu ennakkoon asianmukaisesti muun muassa poistamalla tulvariskialueelta irtotavarat ja suojaamalla kiinteistö. 

tulva- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Lapissa virtaamien kasvu hidastui viikonloppuna, vedenkorkeudet paikoin vahinkorajoilla (Tulvakeskus 1.6. klo 14.00)
Jäillä liikuttaessa noudatettava erityistä varovaisuutta (25.5.) Lue lisää

Kesäinen saaristonäkymä.
Yhteistyö Suomen rotarien kanssa tuo SYKEn koordinoimaan sinileväseurantaan noin sata uutta havaintopaikkaa rannikolta ja saaristoista. © Riku Lumiaro

Rotarit ja Suomen ympäristökeskus yhteistyöhön sinileväseurannassa

Tiedote 1.6.2020 Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen rotarit
Suomen ympäristökeskus SYKE koordinoi valtakunnallista sinileväseurantaa ja -tiedotusta vuosittain kesäkuusta syyskuuhun. Seurannan avulla kartoitetaan kokonaiskuva meri- ja järvivesien sinilevätilanteesta. Suomen rotarit ovat tänä keväänä sopineet SYKEn kanssa sinilevätiedon keräämisestä noin sadassa nyt perustettavassa havaintopaikassa.

Saari usvassa.
© Riku Lumiaro / SYKEkuvat

Vesiliikenteen kielto- ja rajoituspäätöksiä tekee jatkossa Traficom

Uutinen 29.5.2020 ELY-keskukset
Vesiliikennettä koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Lakimuutos vaikuttaa mm. vesiliikennettä koskevien kieltojen ja rajoitusten käsittelyyn. Jatkossa kaikki vesiliikennelain mukaiset rajoitus- ja kieltopäätökset ratkaisee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Aikaisemmin ELY-keskukset ratkaisivat rajoitus- ja kieltopäätökset väylän ulkopuolisten alueiden osalta. Aikaisemmat päätökset jäävät voimaan muutoksesta huolimatta. Lue lisää ELY-keskusten uutisesta Uusi vesiliikennelaki tuo muutoksia myös ELY-keskusten tehtäviin.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Kaksi viikkoa aikaa hakea tukea puurakentamisen verkostojen kehittämiseen – hankkeet voivat olla pieniä tai suuria

1.6.2020
Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella tuetaan teollisen puurakentamisen ratkaisuja kehittäviä hankkeita. Hankehaku päättyy 15. kesäkuuta.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

img

Tutkimusalus Aranda lähtee kesän seurantamatkalle

1.6.2020
SYKEn tutkimusalus Aranda lähtee tänään maanantaina kesän ensimmäiselle tutkimusmatkalleen. Kevään seurantamatka jäi Arandalta koronatilanteen vuoksi tekemättä. Kahden viikon aikana Aranda kiertää pohjoisen Itämeren keräten seurantatietoa merialueen tilasta. Poikkeusolojen takia laivalla työskentelyyn on laadittu yksityiskohtainen, riskit minivoiva ohjeistus.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Kuntien asuntopoliittisten ohjelmien laadintaa ja seurantaa tulisi vahvistaa

27.5.2020
Asuntopolitiikan nivominen kiinteämmin kuntien ja kaupunkien maa- ja kaavoituspolitiikkaan tukisi alueiden kehittämisen strategisuutta ja toimien vaikuttavuutta. Myös ohjelmallisuuden vahvistaminen parantaa asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamista, hyvänä esimerkkinä MAL-ohjelmat.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Uusia verkkosivustoja

Itämeri.fi kokoaa yhteen meritietoaineistot ja -palvelut

Vesi.fi tarjoaa ajankohtaista ja ajantasaista vesitietoa

Uusia julkaisuja

 

Kohti hiilineutraalia kuntaa: ilmastoverkoston vaikutus kunnan ilmastotyöhön ja päästöihin

Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkostoon liittyminen on alentanut kuntien ilmastopäästöjä. Valtaosa Hinku-kunnista myös kokee, että verkostoon kuuluminen on lisännyt vaikuttavuutta ilmastotyössä, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvitys.

Ilmastodieetti-laskuri

Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Ilmastodieetti auttaa tunnistamaan, mistä arjen hiilijalanjälki syntyy ja miten sitä voi pienentää. Laske oma ilmastovaikutuksesi Ilmastodieetti.fissä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.