Uudistamme luonnonsuojelulakia, vastaa verkkokyselyyn ja vaikuta.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyy kansalaisia kuulemalla

Tiedote 24.1.2020 ympäristöministeriö
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota. Haluamme kuulla mahdollisimman monen näkemyksen uudistukseen. Vastaa kyselyyn 21.2. mennessä.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Nuoret haluavat vahvat kansainväliset luonnon monimuotoisuustavoitteet ja selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseen

24.1.2020
Nuoret haluavat, että luonnon monimuotoisuudelle solmitaan tänä vuonna vahvat kansainväliset tavoitteet, joiden toteuttamiseksi tehdään selkeä suunnitelma. Nuoret korostavat, että tavoitteissa on tärkeää ottaa huomioon yritysvastuu ja taloudellisen toiminnan aiheuttama ympäristökuorma. Nuoret laativat suosituksensa tavoitteille Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja ympäristöministeriön tänään perjantaina järjestämässä työpajassa.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Merimaisema Helsingin edustalta. Kuva: Markus Winkler, unplash

Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto merkittävä matkailuvaltti myös ilmaston muuttuessa

20.1.2020
Pääkaupunkiseudun puhdas ja monipuolinen luonto ja meriympäristö ovat merkittäviä matkailuvaltteja myös ilmaston muuttuessa. Tähän tulokseen päädyttiin BlueAdapt-hankkeen skenaariotyöpajoissa, joissa pääkaupunkiseudun matkailun vahvuutena nähtiin puhdas luonto ja kaunis meriympäristö ja sen tarjoamat kokemukset, elämykset ja palvelut myös tulevina vuosikymmeninä.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Erityisryhmien asuminen vahvasti esillä ARA-päivässä

22.1.2020
ARA myöntää investointiavustusta vanhusten, vammaisten ja opiskelijoiden asunto-olojen parantamiseen. Tämän vuoden ARA-päivässä 14.1. keskityttiin erityisryhmien asumiseen.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Järvien vedenpinnat korkealla (Tulvakeskus 24.1.)
Etelä- ja Keski-Suomessa varovaisuutta jäillä liikuttaessa, Pohjois-Suomen jäätilanne tavanomainen (21.1.) Lue lisää

Valunta Tulvatilanne

Valunta / Tulvatilanne

Valunta Tulvatilanne

Euroopan ympäristön tila -raportti

Euroopan ympäristön tila 2020: suuntaa on muutettava heti
Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 tavoitteitaan, ellei seuraavan kymmenen vuoden aikana puututa ripeästi luonnon monimuotoisuuden hälyttävän nopeaan vähenemiseen, ilmastonmuutoksen kasvaviin vaikutuksiin ja luonnonvarojen ylikulutukseen, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 4.12. julkaistussa Ympäristön tila -raportissa.

Uusia julkaisuja

 

Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit
Raportissa esitetään ehdotus maakuntatason indikaattoreista, jotka kuvaavat kattavasti alueidenkäyttöä ja kulttuuriympäristön hoitoa.

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen
Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.