Utö kalanperkuupaikka, kuvaaja RikuLumiaro
© Riku Lumiaro/SYKE

Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat

Tiedote 16.1.2019 Suomen ympäristökeskus
Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. Suomenlahdelle, Saaristomerelle ja Selkämerelle kehitetty rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun sekä erilaisten toimintojen, esimerkiksi kalankasvattamoiden, ympäristövaikutusten arviointiin. Mallijärjestelmä on sisällytetty Suomen uuteen Itämeri-strategiaan. Lue lisää arvioista

Lentokone ilmassa
© Eero Saarela / YHA

Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen

Tiedote 15.1.2019 Suomen ympäristökeskus ja Sitra
Lentämisen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 8,2 miljardia lentomatkustajaa vuonna 2037. Suomessa etenkin kansainvälinen lentoliikenne on kasvanut voimakkaasti. Lue lisää lentoalan ilmastovaikutuksista ja niihin liittyvistä tekijöistä

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet

18.1.2019
Tasavallan presidentti on vahvistanut 18.1.2019 lait, joilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin.
Lisää ympäristöministeriön ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Utö_kalanperkuupaikka_kuvaaja_Lumiaro

Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat

16.1.2019
Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. SYKEn kehittämä rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun sekä erilaisten toimintojen ympäristövaikutusten arviointiin.
Lisää Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Asumisoikeusasuntojen kysynnässä suuria alueellisia eroja

10.12.2018
Elokuussa 2018 Suomessa oli 47 100 asumisoikeusasuntoa 47 kunnassa. ASO-asunnot keskittyvät suuriin ja kasvaviin kaupunkeihin ja niiden kehyskuntiin.
Lisää ARAn ajankohtaisia

Vesi- ja jäätilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Etelä- ja Keski-Suomessa vedenpinnat matalalla, hyyde nostaa paikoin jokien vedenkorkeuksia (22.1.)

Isojen hallien kattojen lumikuormat huomioitava Kaakkois- ja Itä-Suomessa (16.1.)

Etelän suuret selkävedet edelleen osin sulana (14.1.)

Pohjaveden pinnat alhaalla maan lounais- ja keskiosissa (17.1.) Lue lisää

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Vesitilannekatsaus

Vesitilanne joulukuun lopussa 2018: Jäät heikkoja koko maassa, Pohjois-Suomessa lunta ja jäätä vähän 3.1.2019
Koko maassa on varottava heikkoja jäitä. Lunta ja jäätä on maan pohjoisosassa selvästi tavallista vähemmän. Myös routaa on monin paikoin vähän, mikä näkyy myös viime päivien myrskytuhoissa. Etelä- ja Keski-Suomessa jo pitkään kestänyt vähävetinen jakso jatkuu edelleen. Vuodenvaihteen sateet tuovat hiukan helpotusta vesistöihin, mutta pohjavesivarastoissa vaikutukset eivät näy nopeasti.
Lue lisää
Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Uusi julkaisu

Suomen meriympäristön tila 2018 -julkaisun kansikuva, kuva Tomi Muukkonen

Suomen meriympäristön tila 2018

Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti. Teos sisältää tutkimustietoa planktonista hylkeisiin, ravinteista ja vaarallisista aineista roskiin, meluun ja ihmisen toimien vaikutuksiin. Raportti listaa myös yleisiä tavoitteita meriympäristön tilan parantamiseksi. Tutustu verkkojulkaisuun ja lue lisää meriympäristön tilasta

SYKEn raportteja 2_2019 kansikuva
 

Lentomatkustuksen päästöt

Selvitys antaa yleiskuvan lentoalasta ja sen vaikutuksista, esittää mitä tekijöitä huomioidaan kun päästöjä arvioidaan ja lasketaan eri tarkoituksia varten, ja miten suuria lentomatkustuksen päästöt ovat. Lisäksi tarkastellaan erilaisia päästöjen vähentämisen keinoja keskittyen erityisesti teknisiin ja säädöksellisiin toimiin. Lue lisää verkkojulkaisusta mistä lentoliikenteen päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää?

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.