Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Påverka nu

Purmo vindkraftspark, Pedersöre

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. Bennäs tätort ligger på den norra sidan av projektområdet på cirka 8 kilometers avstånd och områdets västra gräns gränsar delvis till Nykarleby stads gräns.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Pedersöre, Nykarleby, Kauhava, Österbotten, Södra Österbotten
Påverka nu: Du kan uttrycka din åsikt nu. Utlåtanden kan framföras senast 14.7.2023.
Ämne: Energiproduktion, Vindkraftverksprojekt

Beskrivning av projektet

ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark i Purmoområdet i Pedersöre kommun. I projektområdet planeras byggande av högst 43 nya vindkraftverk. De planerade vindkraftverken har en höjd på högst 300 meter. De planerade vindkraftverken har en enhetseffekt på under 10 MW, vilket innebär att den totala effekten skulle vara uppskattningsvis under 440 MW. Purmo vindkraftspark omfattar en yta på cirka 5 100 hektar. Enligt planen kommer den el som produceras i vindkraftsparken att överföras till det riksomfattande nätet via en kraftledning på 400 kV.

Projektområdet ligger i Pedersöre kommuns sydvästra del. Tätorterna Lillby och Purmo ligger på den västra sidan av projektområdet på cirka 2 kilometers avstånd. Bennäs tätort ligger på den norra sidan av projektområdet på cirka 8 kilometers avstånd och områdets västra gräns gränsar delvis till Nykarleby stads gräns. Projektområdets areal är cirka 5 100 hektar. Parkens externa elöverföringsrutt ligger i området av Pedersöre och Nykarleby.

Projektalternativ

 • VE 0: Projektet kommer inte att genomföras.
 • VE 1: I projektområdet byggs sammanlagt högst 43 vindkraftverk med en enhetseffekt på mindre än 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter.
 • VE 2: I projektområdet byggs sammanlagt högst 37 vindkraftverk med en enhetseffekt på mindre än 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter.
 • VE 3: I projektområdet byggs sammanlagt högst 9 vindkraftverk med en enhetseffekt på mindre än 10 MW. Vindkraftverkens totala höjd är högst 300 meter.

Elöverförningsalternativ som bedöms

 • VE A med underordnat alternativ A1 och A2: En 21 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet västerut till Sandås elstation.
 • VE B: En 23 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet västerut till Sandås elstation.
 • VE C med underordnat alternativ C1 och C2: En 27–28 kilometer lång kraftledning på 400 kV från projektområdet västerut till Sandås elstation.
 • VE D med underordnat alternativ D1 och D2: En 13 kilometer lång medium- eller högspänningsjordkabel eller en 15 kilometer lång 110 kV luftledning sydväst om projektområdet.

MKB-förfarandets tidtabell (kompletteras altteftersom förfarandet framskider):

 • MKB-programmet är framlagt till påseende 17.5.-14.7.2023.

Bedömningsprogram

Bedömningsbeskrivning

Pappersversionerna av bedömningsbeskrivningen och kungörelsen kan läsas på följande platser enligt öppethållningstiderna:

 • Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs
 • Pedersöre huvudbibliotek, Mjölvägen 1, 69810 Bennäs
 • Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby
 • Nykarleby stadsbibliotek, Topeliusesplanaden 10, 66900 Nykarleby
 • Kauhava stadshus, Kauppatie 109, 62200 Kauhava
 • Kauhava huvudbibliotek, Kauppatie 88, 62200 Kauhava

Evenemang för allmänheten

Ett öppet evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen ordnas 25.5.2023 kl. 18.00 på Purmogården, Purmovägen 320, 68930 Purmo. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med projektet från kl. 17.00. Man kan också delta i evenemanget elektroniskt. Öppen distansförbindelse för alla om MKB-programmet. Du kan delta via länken nedan:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 399 037 006 402
Passcode: z7iZuc

Download Teams | Join on the web

 

Åsikter

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast 14.7.2023 till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 Karleby. I åsikterna och utlåtandena ombeds att man hänvisar till diarienummer EPOELY/596/2021.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats senast 12.9.2023. Den motiverade slutsatsen samt åsikterna och utlåtandena om bedömningsbeskrivningen publiceras på denna webbsida.

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/purmovindkraftMKB

Projektets kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på +)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: ABO Wind Oy, Teuvo Raesalmi, tfn 040 543 0865, teuvo.raesalmi@abo-wind.fi.
Konsult: FCG Finnish Consulting Group Oy, Christian Tallsten (MKB), tfn 040 247 2876, christian.tallsten@fcg.fi och Taneli Heikkilä (planen), tfn 041 731 7429, taneli.heikkila@fcg.fi.
Kontaktmyndighet: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403, elina.venetjoki@ntm-centralen.fi och Virve Kustula, tfn 0295 024 017, virve.kustula@ntm-centralen.fi
Diarienummer: EPOELY/596/2021

Utgivare