Hyppää pääsisältöön

Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. Pännäisten taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 8 km etäisyydelle ja alueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupungin rajaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alue: Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Kauhava
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään noin 44 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 MW jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voimajohdolla.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. Pännäisten taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 8 km etäisyydelle ja alueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupungin rajaan. Hankealueen pinta-ala on n. 5 100 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pedersören ja Uudenkaarlepyyn alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 44 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 (VE1): 22,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle
  • Vaihtoehto 2 (VE2): 22,9 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.
  • Vaihtoehto 3 (VE3): 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle.

Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa tarvitaan 7,1 kilometrin pituinen 400 kV keräilyjohto hankealueen länsilaidalle.

Arviointiohjelma

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Markus Ehlrström, p. +358 400 42 88 23, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi
Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Marja Nuottajärvi, p. 041 730 2454, (YVA), Kristina Salomaa, p. 044 298 2006 (Kaava), etunimi.sukunimi@fcg.fi
Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, p. 0295 016 403, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Diaarinumero: EPOELY/596/2021

Julkaisija

Takaisin ylös