Hyppää pääsisältöön
Tags:
Vaikuta nyt

Purmon tuulivoimapuisto, Pedersöre

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. Pännäisten taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 8 km etäisyydelle ja alueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupungin rajaan.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Kauhava, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa
Vaikuta nyt: Tähän hankkeeseen voit vaikuttaa juuri nyt. Mielipiteitä voi esittää 14.7.2023 saakka.
Aihealue: Energiantuotanto, Tuulivoimalahankkeet

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pedersören kuntaan Purmon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 43 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on alle 10 MW jolloin kokonaisteho olisi arviolta alle 440 MW. Purmon tuulivoimapuisto kattaa noin 5 100 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuiston tuottama sähkö on suunniteltu siirrettäväksi valtakunnan verkkoon 400 kV voimajohdolla.

Hankealue sijoittuu Pedersören kunnan lounaisosaan. Hankealueen länsipuolelle noin 2 km etäisyydelle sijoittuu Lillbyn ja Purmon taajamat. Pännäisten taajama sijoittuu hankealueen pohjoispuolelle noin 8 km etäisyydelle ja alueen länsiraja rajoittuu osittain Uudenkaarlepyyn kaupungin rajaan. Hankealueen pinta-ala on n. 5 100 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirtoreitti sijoittuu Pedersören ja Uudenkaarlepyyn alueille.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): hanketta ei toteuteta. 
 • Vaihtoehto 1 (VE1): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 43 tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 37 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
 • Vaihtoehto 3 (VE3): hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 9 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on alle 10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirron vaihtoehdot

 • VE A ja alavaihtoehdot A1 ja A2: 21 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta länteen Sandåsin sähköasemalle.
 • VE B: 23 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta länteen Sandåsin sähköasemalle.
 • VE C ja alavaihtoehdot C1 ja C2: 23,4 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta Jussilan sähköasemalle. 27-28 kilometrin pituinen 400 kV voimajohto hankealueelta länteen Sandåsin sähköasemalle.
 • VE D ja alavaihtoehdot D1 ja D2: 13 kilometrin pituinen keski- tai korkeajännitemaakaapeli tai 15 kilometrin pituinen 110 kV ilmajohto hankealueen lounaispuolelle.

YVA-menettelyn aikataulu (täydentyy menettelyn edetessä):

 • YVA-selostus nähtävillä 17.5.-14.7.2023

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen paperiversiot ovat nähtävillä 17.5.-14.7.2023 aukioloaikojen mukaan:

 • Pedersören kunnantalo, Skrufvilankatu 2, 68910 Pännäinen
 • Pedersören pääkirjasto, Jauhotie 1, 69810 Pännäinen
 • Uudenkaarlepyyn kaupungintalo, Topeliuksenpuistikko 7, 66900 Uusikaarlepyy
 • Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjasto, Topeliuksenpuistikko 10, 66900 Uusikaarlepyy
 • Kauhavan kaupungintalo, Kauppatie 109, 62200 Kauhava
 • Kauhavan pääkirjasto, Kauppatie 88, 62200 Kauhava

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 25.5.2023 klo 18.00 alkaen osoitteessa Purmogården, Purmontie 320, 68930 Purmo. Yleisöllä on mahdollisuus tulla tutustumaan hankkeeseen klo 17.00 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti. Osallistumislinkki tilaisuuteen:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting     (tästä linkistä yleisötilaisuuteen)

Meeting ID: 399 037 006 402
Passcode: z7iZuc

Download Teams | Join on the web

 

Mielipiteet

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 14.7.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/596/2021.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 14.9.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tämän sivun lyhytosoite on www.ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA

Hankkeen yhteystiedot (laatikossa, joka avautuu +merkistä)

 

 

   

   

   

   

  Hankkeen yhteystiedot
  Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, Teuvo Raesalmi, p. 040 543 0865, teuvo.raesalmi@abo-wind.fi
  Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Christian Tallsten (YVA), p. 040 247 2876, christian.tallsten@fcg.fi, ja Taneli Heikkilä (Kaava), p. 041 731 7429, taneli.heikkila@fcg.fi
  Yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, p. 0295 016 403, elina.venetjoki@ely-keskus.fi ja Virve Kustula, p. 0295 024 017, virve.kustula@ely-keskus.fi
  Diaarinumero: EPOELY/596/2021

  Julkaisija