Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Påverka nu

Kivine vindkraftsprojekt, Vörå

Projektområdet är beläget ca. 6 kilometer sydost från Vörå stadscentrum, söder om Kaurajärvivägen. Projektområdet omfattar ca. 30 km2. Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 36. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter, varvid totalhöjden är högst 300 meter.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Vörå, Österbotten
Påverka nu: Du kan uttrycka din åsikt nu. Utlåtanden kan framföras senast 11.10.2023.
Ämne: Energiproduktion, Vindkraft

Projektbeskrivning

Projektområdet är beläget ca. 6 kilometer sydost från Vörå stadscentrum, söder om Kaurajärvivägen. Projektområdet omfattar ca. 30 km2. Antalet kraftverk på projektområdet blir högst 36. Vindkraftverken har preliminärt en enhetseffekt på 5–10 MW. Vindkraftverkens planerade rotordiameter är cirka 160–200 meter, varvid totalhöjden är högst 300 meter.

För projektets elöverföring görs en egen miljökonsekvensbedömning (MKB), där dess konsekvenser bedöms. Preliminärt har Toby elstation i Korsholm planerats som anslutningspunkt.

Projekts alternativ

  • ALT0: projektet genomförs inte
  • ALT1: I området byggs högst 36 vindkraftverk. Enhetseffekten för vindkraften är 5–10 MW och den totala höjden 300 meter.
  • ALT2: Antalet kraftverk i området är mindre än i ALT1. Antalet preciseras i MKB-beskrivningen. Enhetseffekten för vindkraften är 5–10 MW och den totala höjden 300 meter.

MKB-förfarandets tidstabell (kompletteras allteftersom förfarandet framskider):

  • MKB-programmet är framlagt till påseende 12.9.-11.10.2023

Bedömningsprogram

Papperversionen av MKB-programmet kan läsas 12.9.-11.10.2023 på följande paltser enligt öppethållningstiderna:

  • Storkyrö kommunhus (Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö)
  • Ylistaro bibliotek (Kaukolanraitti 5, 61400 Ylistaro)
  • Lillkyro samserviceenhet (Vähänkyröntie 11, 66500 Vähäkyrö)
  • Vörå kommungård (Vöråvägen 18, 66600 Vörå)
  • Vörå bibliotek (Härmävägen 8, 66600 Vörå)

Ovan nämnda städer och kommuner har även ombetts att informera om kungörelsen på sina hemsidor.

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten om bedömningsprogrammet ordnas 20.9.2023 kl. 17.00 i Norrvalla, Vöråvägen 305–307, 66600 Vörå. Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med projektet från kl. 16.00. Man kan också delta i evenemanget elektroniskt. Du kan delta via länken nedan:

Informationsmöte för allmänheten

 

Åsikter och utlåtanden

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras senast 11.10.2023 till adress registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa. Använd som referensdiarienummer EPOELY/3266/2021.

Projektets kontaktmyndighet NTM-centralen i Södra Österbotten ger sitt utlåtande om bedömningsprogrammet senast 11.11.2023. Kontaktmyndighetens utlåtande samt de åsikter och utlåtanden som har getts om bedömningsprogrammet publiceras på denna webbplatsen.

Kortadressen till denna sida är www.miljo.fi/kivinevindkraftMKB

Projekts kontaktuppgifter (i rutan som öppnas genom att klicka på+)

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Energiequelle Oy, Karl Sandgrund, tfn. 044 751 7440, efternamn@energiequelle.fi och
Tore Regnell, tfn. 044 986 1533, efternamn@energiequelle.fi
Konsult: Ramboll Finland Oy, Ville Yli-Teevahainen, tfn. 040 590 4286,
fornamn.efternamn@ramboll.fi
Kontaktmyndighet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Virve Kustula, tfn. +358 295 024 017
fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Diarienummer: EPOELY/3266/2021

Utgivare